Produkt szyty na miarę

Doświadczony zespół

 Szkoły i przedszkola

"eDziecko - Elektroniczny System Ewidencji i Rozliczania Pobytu Dziecka w Przedszkolu"

Dla szkół mamy "Elektroniczny System Rozliczania Kosztów Żywienia Dzieci w Szkole". To system który wspiera pracowników obciążonych rozliczaniem kosztów żywienia dzieci. 

Monitoring i kontrola dostępu są podstawowymi narzędziami zapewnienie bezpieczeństwa uczniom przebywającym na terenie szkoły.
Realizacja tego celu to monitorowanie newralgicznych miejsc, takich jak: wejścia do budynku, korytarzy, szatni.
Przestępstwa, na które narażeni są przebywający na terenie szkoły, to: różnego rodzaju kradzieże odzieży lub innych rzeczy osobistych, wymuszenia i zastraszenia szczególnie młodszych uczniów przez ich starszych kolegów.
czytaj więcej

 Zakłady przemysłowe

Zarządzanie firma produkcyjną (zakładem przemysłowym) wymaga wielkiej wiedzy i doświadczenia. To jednoczesne wykonywanie wielu czynności bardzo różniących się w zależności od branży, wielkości, kultury organizacyjnej i wielu innych czynników. Do tego służą skomplikowane procedury, instrukcje, narzędzia. 
Do każdej fabryki należy dobrać takie narzedzia, które pomogą w usprawnieniu zarządzaniem procesem produkcyjnym, logistyką , personelem.
Standardem stały się już systemy Kontroli Dostępu, Rejestracji Czasu Pracy, monitoringu CCTV.  Na bazie takich produktów i indywidualnej analizy potrzeb i możliwości można stworzyć system kastomizowany dla każdego klienta, realizujący potrzebną funkcjonalność. 

czytaj więcej

 Placówki handlowe

Do dziś w wielu sklepach nie ma kamer lub są przestarzałe systemy. Musimy pamiętać, że ze wzgledu na niską jakość zapisu, utrudniającą identyfikację zdarzeń, długi czas dostepu do nagrań oraz brak powiązania konkretnej transakcji kasowej z zapisem wizyjnym, najczęściej nie zdają one egzaminu.

Właściciel sklepu poważnie traktujący kwestie bezpieczeństwa, powinien pomyśleć o profesjonalnym systemie monitoringu, opartym na rejestratorze cyfrowym, najlepiej współpracującym z kasami fiskalnymi. Taki system w połączeniu z ochroną fizyczną lub "obrotnym" kierownictwem placówki daje praktycznie 100-procentową skuteczność identyfikacji niepożądanych zdarzeń w sklepie.

czytaj więcej

 SAMORZĄDY

Jako lider Konsorcjum Inicjatywy Środowiskowo-Energetycznej (KISE) , przygotowalismy koncepcję zintegrowanego podejścia projektowego do instalacji energetycznych i środowiskowych w obiektach użyteczności publicznej. 

Założyciele Konsorcjum -partnerzy projektu posiadają wieloletnie, osobiste i podmiotowe udokumentowane doświadczenie w dziedzinie energetyki, ochrony środowiska, monitoringu i ochrony przeciwpożarowej. 

czytaj więcej

 Urzędy

Urzędy Administracji Publicznej z  założenia powinny być otwarte na obsługę klientów i realizowanie ich potrzeb. W każdym urzędzie są strefy dostępne dla klientów i takie w których powinni przebywać tylko pracownicy. W urzedach znajdują się pomieszczenia, takie jak serwerownia , archiwum , do których dostęp powinni mieć tylko upoważnione osoby.
Wskazane jest aby czas pracy urzedników był sprawnie rozliczany i nadzorowany przez zwierzchników. Ma to szzcególne znaczenie w urzedach które są zlokalizowane w kilku budynkach. Bardzo pomocne sa w takich sytuacjach elektroniczne systemy RCP czyli Rejestracja Czasu Pracy.

czytaj więcej

 Wybrane realizacje

Przedstawiamy Państwu wybrane realizacje jakich dokonaliśmy w przeciągu ostatnich lat. 

Firmy

 • DEZAMET S.A.
 • NESTLE S.A. Zakład w Rzeszowie
 • KORAL Zakład w Rzeszowie
 • Plaza Rzeszów (Red Park)
 • Stacja BP "Marwos"
 • Elektrowania wodna Niedzica
 • Exchange and Car Rent
 • Karchem - Bis
 • Budowa deweloperska
 • Galeria handlowa - sklep z kosmetykami
 • PRDM Opatów

czytaj więcej

Szkoły i Przedszkola

Dla przedszkoli  proponujemy nasz autorski produkt "eDziecko - Elektroniczny System Ewidencji i Rozliczania Pobytu Dziecka w Przedszkolu". Oprogramowanie wspierające pracowników i pomagające rodzocom. 

Dla szkół mamy "Elektroniczny System Rozliczania Kosztów Żywienia Dzieci w Szkole". To system który wspiera pracowników obciążonych rozliczaniem kosztów żywienia dzieci. 

Bezpieczeństwo w szkole i przedszkolu.
Monitoring i kontrola dostępu są podstawowymi narzędziami zapewnienie bezpieczeństwa uczniom przebywającym na terenie szkoły.
Realizacja tego celu to monitorowanie newralgicznych miejsc, takich jak: wejścia do budynku, korytarzy, szatni.
Przestępstwa, na które narażeni są przebywający na terenie szkoły, to: różnego rodzaju kradzieże odzieży lub innych rzeczy osobistych, wymuszenia i zastraszenia szczególnie młodszych uczniów przez ich starszych kolegów. Istnieje rownież ryzyko związane z rozprowadzaniem środków odurzających w szkołach i ich najbliższym otoczeniu.

W przedszkolu

Aby ułatwić zarządznie placówkami przedszkolnymi lub żłobkami przygotowaliśmy Elektroniczny System Ewidencji i Rozliczania Pobytu Dziecka w Przedszkolu "eDziecko".
Zadaniem systemu jest usprawnienie ewidencji poprzez przygotowanie odpowiednich raportów.

Celem systemu eDziecko, jest uwolnienie pracowników od uciążliwych i czasochłonnych czynności związanych z ewidencją i rozliczaniem czasu pobytu dziecka w przedszkolu.

Na podstawie zarejestrowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu, można prowadzić rozliczenia z rodzicami oraz analizować dane dotyczące frekfencji.

System rozliczania można zintegrować z konrola dostepu do placówki przedszkolnej.

Monitoring wizyjny

Monitoring dla szkół

Bezpieczeństwo w nowoczesnej szkole stało się motorem do zdefiniowania i przygotowania produktu, który sprostałby wyzwaniom jakie stoją przed jednostkami edukacyjnymi w dzisiejszych czasach.

Nowoczesny monitoring, to produkt informatyczny wykorzystujący zalety zapisu obrazu w postaci cyfrowej.
Najprostszym sposobem modernizacji przestarzałych systemów analogowych, jest wymiana magnetowidu na rejestrator cyfrowy. Stwarza to nowe możliwości poprzez digitalizacje sygnału analogowego na cyfrowy. W takiej postaci zostaje on zapisany na dysku (dyskach) twardym. 


Zapis cyfrowy stwarza nowe możliwości. Instalacje cyfrowe charakteryzują się szeregiem zalet, do których należy zaliczyć, m.in.: łatwiejszy dostępny do nagranego materiału, możliwość integracji z innymi zaawansowanymi funkcjami alarmowymi, wysokiej jakości i trwałość (odporność na zakłócenia i zniekształcenia), większy zasięg instalacji cyfrowych, skalowalność systemu. 

Specyfika monitorigu w szkołach polega, m.in. na celach jakie powinien on realizować w tych instytucjach.

Cel podstawowy
Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom przebywającym na terenie szkoły.
Realizacja tego celu to monitorowanie newralgicznych miejsc, takich jak: wejścia do budynku, korytarzy, szatni.
Przestępstwa, na które narażeni są przebywający na terenie szkoły, to: różnego rodzaju kradzieże odzieży lub innych rzeczy osobistych, wymuszenia i zastraszenia szczególnie młodszych uczniów przez ich starszych kolegów. Coraz częściej dochodzi do groźnych pobić i przestępstw związanych z rozprowadzaniem środków odurzających.

Cel dodatkowy
Ochrona majątku szkoły, samochodów stojących na parkingu szkolnym, urządzeń sportowych, elewacji budynku, itp.

Korzyści
Monitoring wizyjny nie jest rozwiązaniem wszystkich problemów. Ale dobrze zaprojektowany i wykonany bez wątpienia pomoże w:

 • zwiększeniu bezpieczeństwa na terenie budynku i w jego otoczeniu
 • obserwacji węzłów komunikacyjnych
 • dyscyplinowaniu 
 • ograniczeniu kradzieży 
 • prewencji

Wejścia do szkoły/przedszkola monitorujemy w taki sposób, aby była możliwa jednoznaczna identyfikacja osób wchodzących (stosujemy kamery z wąskokątnym obiektywem lub umieszczamy je blisko wejścia). Takie rozwiązanie daje nam pewność, że na zarejestrowanym materiale będą szczegółowe informacje na temat wyglądu potencjalnego sprawcy wykroczenia. Należy rozważyć kontrolę dostępu. Karta otwierająca drzwi jest jednocześnie idenrtyfikatorem ucznia, a w przedszkolu służy do rejestracji dziecka (rozpoczecia pobytu w przedszkolu) 

Korytarze, szatnie – w tych miejscach kamery umieszczamy jak najwyżej. Takie usytuowanie zapewni nam największą powierzchnię podglądu. W tym przypadku musimy zastosować inne kamery, z innymi obiektywami. Musimy wziąć pod uwagę możliwość uszkodzenia kamery.

Teren przed szkołą – stosujemy kamery w specjalnych obudowach, odpornych na zmienne warunki atmosferyczne. Dobór odpowiednich parametrów jest uzależniony od indywidualnych warunków pracy kamery.

 • Data aktualizacji: 2019-08-16 07:19
 • |
 • Licznik odwiedzin: 435 802
 • |
 • Panel klienta