Produkt szyty na miarę

Doświadczony zespół

 Szkoły i przedszkola

"eDziecko - Elektroniczny System Ewidencji i Rozliczania Pobytu Dziecka w Przedszkolu"

Dla szkół mamy "Elektroniczny System Rozliczania Kosztów Żywienia Dzieci w Szkole". To system który wspiera pracowników obciążonych rozliczaniem kosztów żywienia dzieci. 

Monitoring i kontrola dostępu są podstawowymi narzędziami zapewnienie bezpieczeństwa uczniom przebywającym na terenie szkoły.
Realizacja tego celu to monitorowanie newralgicznych miejsc, takich jak: wejścia do budynku, korytarzy, szatni.
Przestępstwa, na które narażeni są przebywający na terenie szkoły, to: różnego rodzaju kradzieże odzieży lub innych rzeczy osobistych, wymuszenia i zastraszenia szczególnie młodszych uczniów przez ich starszych kolegów.
czytaj więcej

 Zakłady przemysłowe

Zarządzanie firma produkcyjną (zakładem przemysłowym) wymaga wielkiej wiedzy i doświadczenia. To jednoczesne wykonywanie wielu czynności bardzo różniących się w zależności od branży, wielkości, kultury organizacyjnej i wielu innych czynników. Do tego służą skomplikowane procedury, instrukcje, narzędzia. 
Do każdej fabryki należy dobrać takie narzedzia, które pomogą w usprawnieniu zarządzaniem procesem produkcyjnym, logistyką , personelem.
Standardem stały się już systemy Kontroli Dostępu, Rejestracji Czasu Pracy, monitoringu CCTV.  Na bazie takich produktów i indywidualnej analizy potrzeb i możliwości można stworzyć system kastomizowany dla każdego klienta, realizujący potrzebną funkcjonalność. 

czytaj więcej

 Placówki handlowe

Do dziś w wielu sklepach nie ma kamer lub są przestarzałe systemy. Musimy pamiętać, że ze wzgledu na niską jakość zapisu, utrudniającą identyfikację zdarzeń, długi czas dostepu do nagrań oraz brak powiązania konkretnej transakcji kasowej z zapisem wizyjnym, najczęściej nie zdają one egzaminu.

Właściciel sklepu poważnie traktujący kwestie bezpieczeństwa, powinien pomyśleć o profesjonalnym systemie monitoringu, opartym na rejestratorze cyfrowym, najlepiej współpracującym z kasami fiskalnymi. Taki system w połączeniu z ochroną fizyczną lub "obrotnym" kierownictwem placówki daje praktycznie 100-procentową skuteczność identyfikacji niepożądanych zdarzeń w sklepie.

czytaj więcej

 SAMORZĄDY

Jako lider Konsorcjum Inicjatywy Środowiskowo-Energetycznej (KISE) , przygotowalismy koncepcję zintegrowanego podejścia projektowego do instalacji energetycznych i środowiskowych w obiektach użyteczności publicznej. 

Założyciele Konsorcjum -partnerzy projektu posiadają wieloletnie, osobiste i podmiotowe udokumentowane doświadczenie w dziedzinie energetyki, ochrony środowiska, monitoringu i ochrony przeciwpożarowej. 

czytaj więcej

 Urzędy

Urzędy Administracji Publicznej z  założenia powinny być otwarte na obsługę klientów i realizowanie ich potrzeb. W każdym urzędzie są strefy dostępne dla klientów i takie w których powinni przebywać tylko pracownicy. W urzedach znajdują się pomieszczenia, takie jak serwerownia , archiwum , do których dostęp powinni mieć tylko upoważnione osoby.
Wskazane jest aby czas pracy urzedników był sprawnie rozliczany i nadzorowany przez zwierzchników. Ma to szzcególne znaczenie w urzedach które są zlokalizowane w kilku budynkach. Bardzo pomocne sa w takich sytuacjach elektroniczne systemy RCP czyli Rejestracja Czasu Pracy.

czytaj więcej

 Wybrane realizacje

Przedstawiamy Państwu wybrane realizacje jakich dokonaliśmy w przeciągu ostatnich lat. 

Firmy

 • DEZAMET S.A.
 • NESTLE S.A. Zakład w Rzeszowie
 • KORAL Zakład w Rzeszowie
 • Plaza Rzeszów (Red Park)
 • Stacja BP "Marwos"
 • Elektrowania wodna Niedzica
 • Exchange and Car Rent
 • Karchem - Bis
 • Budowa deweloperska
 • Galeria handlowa - sklep z kosmetykami
 • PRDM Opatów

czytaj więcej

Wybrane realizacje

Firmy

ZM DEZAMET SA
NESTLE Zakład produkcyjny w Rzeszowie
KORAL Zakład w Rzeszowie
Plaza Rzeszów (Red Park)
Stacja BP "Marwos"
Stacja paliw w Dynowie
Elektrowania wodna Niedzica
Exchange and Car Rent
Karchem - Bis
Owoce - Warzywa - stoisko handlowe
Budowa deweloperska
Galeria handlowa - sklep z kosmetykami
PRDM Opatów
Przepławka w Rzeszowie

Jednostki edukacyjne

SP nr 1 w Rzeszowie
SP nr 16 w Rzeszowie
SP nr 19 w Rzeszowie
SP nr 25 w Rzeszowie
Gimnazjum nr 1 w Łańcucie
Gimnazjum nr 6 w Łańcucie
Gimnazjum nr 6 w Rzeszowie
Gimnazjum nr 8 w Łańcucie
Gimnazjum nr 10 w Łańcucie
Gimnazjum nr 12 w Łańcucie
Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie
Zespół Szkół Spożywczych w Rzeszowie
Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej
Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Werynii
Zespół Szkół nr 5 w Ropczycach
LO nr I w Rzeszowie
SOSW w Mrowli
ZSKU w Rzeszowie
ZSO nr 2 w Rzeszowie
Specjalistyczny Ośrodek Szk-Wych Mrowla

Jednostki samorządowe
Urząd Miasta Kolbuszowa
Policja w Ropczycach
38 Przedszkoli Publicznych 

Red Park

Klient: Plaza Rzeszów (sklep obuwniczy Red Park, znajduje się w Centrum Handlowym Plaza Rzeszów).

Cel: Zamieszczenie monitoringu wizyjnego w Red Park Plaza w Rzeszowie, miało na celu zwiększenie bezpieczeństwa w sklepie. Monitorowanie zachowań klientów i ewentualna interwencja podczas prób kradzieży, czy niewłaściwego zachowania była wiodącym celem montażu kamer.

Miejsce: Rzeszów

Rozwiązanie: Zastosowano kamery z widokiem na miejsca gorzej dostępne dla ekspedientek. Kamery są podłączone do rejestratora, który dokonuje zapisu obrazu na dysku, dzięki czemu możliwe jest odtworzenie zdarzeń z dni poprzednich.

Rozwój: W chwili obecnej inwestor nie planuje rozwinięcia monitoringu na tym obiekcie.

Korzyści: System rejestruje wszystkie zachowania klientów, spełnia oczekiwania inwestora. Dzięki rejestracji obrazu, do nagrania w każdej chwili można wrócić.

Marwos - Stacja BP

Miejsce: Instalacja systemu monitoringu na stacji benzynowej

Klient: MARWOS – stacja BP

Istniejący do tej pory monitoring nie spełniał już roli jaką mu wyznaczono. Obraz był rejestrowany na magnetowidzie, obraz był słabej jakości, identyfikacja samochodów (tablic rejestracyjnych) była niemożliwa.

Cel:

1. Polepszenie jakości obrazu (odczyt tablic rejestracyjnych)
Dzięki instalacji nowego monitoringu dostosowanego do wymogów specyficznej gałęzi jaką są stacje paliw, zwiększyło się bezpieczeństwo pracowników stacji i polepszyła się obsługa klientów. Nowy monitoring umożliwił odczytywanie tablic rejestracyjnych tankujących pojazdów. Stało się to bezpiecznym, a zarazem wygodnym sposobem Obsługi Klienta. Dzięki weryfikacji numerów rejestracyjnych pojazdów, pracownicy naszej firmy w szybki i prosty sposób mogą zidentyfikować samochody tankowane na firmę, co ułatwia wystawienie stosownej FV lub WZ. Dzięki systemowi identyfikacji tablic rejestracyjnych stacja paliw stała się także miejscem bezpieczniejszym dla pracowników. Nie zdarzają się już kradzieże paliwa i sytuacje, gdzie klient po zatankowaniu odjeżdżał, nie płacąc za tankowanie. Nagranie z kamer pozwala także odtworzyć zapis, dzięki czemu identyfikacja pojazdu i jego właściciela stała się prostsza niż kiedykolwiek.

2. Cyfrowa rejestracja zdarzeń (przechowywanie przez min 14 dni)
14-dniowy system przechowywania zarejestrowanych zdarzeń, pozwala na odtworzenie zarejestrowanych sytuacji sprzed kilku dni. Taki system sprawdził się już na niejednej stacji paliw, pomógł policji w poszukiwaniu zbiegłych przestępców, wspomagał w odtworzeniu sytuacji niebezpiecznych jakie miały miejsce na stacji – drobne stłuczki, bójki. Wszystkie te sytuacje zarejestrowane przez kamery, w każdej chwili można odtworzyć i jeśli są dowodem pozwalającym na wyjaśnienie przestępstw, naruszeń i innych niebezpiecznych zdarzeń, to mogą być użyte przez właściwe organy do wyjaśnienia spraw.

Miejsce: Wierzbna

Rozwiązanie:  Ze względu na wysokie wymagania jakie zostały postawione przed systemem, dobór kamer został przeprowadzony metodą prób i błędów. Każda kamera miała obserwować dwa stanowiska tankowania, co powodowało konieczność zwiększenia pola widzenia, a zmniejszenia szczegółowości obrazu. Ponadto teren, w którym zlokalizowana jest stacja nie jest otoczony zabudowaniami czy drzewami. Rano światło słoneczne padało niemalże prosto w obiektywy.
Ostatecznie zastosowaliśmy kamery Camstar CAM-640C/OSD. Funkcja OSD umożliwia indywidualną regulację parametrów kamery w szerokim zakresie. W tym przypadku ta funkcja okazała się niezbędna. Do kamer dopasowaliśmy obiektywy z funkcją auto irys o ogniskowej 5,5 – 33mm.
Rejestracja została zrealizowana na komputerze PC Fujitsu-Siemens z kartą AverMedia NV5008 rejestrującą z częstotliwością 200kl/sekundę.

Rozwój: Inwestor planuje rozbudowę stacji. Rozszerzenie monitoringu do 16 kamer, jest możliwe w bardzo łatwy sposób. Możliwy jest tani sposób - dołożenie rozszerzenia lub dołożenie następnej karty NV.

Korzyści: Mimo trudnych warunków został zrealizowany zakładany cel. System rejestruje tablice wszystkich samochodów korzystających ze stacji paliw. Archiwum jest przechowywane przez 14 dni. Do nagrania w każdej chwili można wrócić potwierdzając tożsamość kierowcy, informacje czy FV została wystawiona prawidłowo, lub czy na stacji paliw nie doszło do jakiegoś przestępstwa czy naruszenia.

Stacja paliw w Dynowie

Instalacja systemu monitoringu na stacji benzynowej

Klient: Stacja paliw w Dynowie

Istniejący do tej pory monitoring nie spełniał już oczekiwań inwestora, okazał się bowiem niewystarczający. Nasza firma dokonała rozbudowy monitoringu o kolejne kamery dające obraz z miejsc, które do tej pory nie były monitorowane a okazały się istotne ze względu na bezpieczeństwo i polepszenie jakości obsługi. 

Cel: 
1. Poszerzenie pola widzenia kamer monitoringowych.
Rozbudowa monitoringu miała na celu zwiększenie pola widzenia kamer. Dodatkowe kamery dały obraz na dotąd nierejestrowalne obszary.
2. Cyfrowa rejestracja zdarzeń.
Inwestor posiadał rejestrator, który przechwycił obraz z istniejących do tej pory kamer. Rozbudowa monitoringu pozwoliła na dodanie do zapisu obrazu z dodanych przez nas kamer.

Miejsce: Dynów

Rozwiązanie: Ze względu na wysokie wymagania jakie zostały postawione przed systemem dobór kamer, został przeprowadzony na podstawie doświadczeń. Każda kamera miała obserwować swój obszar tak, by maksymalnie zwiększyć kąt widzenia i możliwości systemu. 
Ta realizacja to była typowa rozbudowa. Musieliśmy wykorzystać takie kamery, by spełniały wymagania inwestora – widoczność detalów, takich jak tablice rejestracyjne, jak i system musiał działać spójnie z zastaną instalacją.
Rozwój
Inwestor nie planuje na chwile obecną rozbudowy monitoringu.

Korzyści
Cel założony przed realizacją zamówienia został zrealizowany. System rejestruje tablice wszystkich samochodów korzystających ze stacji paliw. Archiwum jest przechowywane w rejestratorze. Do nagrania w każdej chwili można wrócić potwierdzając tożsamość kierowcy, informacje czy FV została wystawiona prawidłowo, lub czy na stacji paliw nie doszło do jakiegoś przestępstwa czy naruszenia.

Elektrownia Wodna w Nidzicy

Instalacja systemu monitoringu w kompleksie Niedzica

Klient: Elektrownia wodna w Niedzicy

Niedzica, to kompleks wypoczynkowo rekreacyjny, ale także elektrownia wodna. Klient zamieszczając kamery szybkoobrotowo - cyfrowe, miał na celu przede wszystkim promocję terenów przy elektrowni. W Niedzicy istnieje: wyciąg narciarski, Noclegi w Hotelu Pieniny, w Domu Wypoczynkowym Pod Taborem, można także zanocować podczas pobytu w Chacie Spiska i Chacie z Kir na Polanie Sosny; Niedzica, to także Camping. Podczas wypoczynku w okolicach Niedzicy, można korzystać z licznych Restauracji i barów, można zobaczyć jak działa elektrownia wodna, zimą pojeździć na nartach a latem zażywać spacerów nad zamkiem w Niedzicy i Czorsztynie lub opalać się na plaży przy Dunajcu. Możliwe sa także spływy Dunajcem, które mają swój początek nieopodal zapory w Niedzicy. Zapraszamy do zapoznania się z atrakcjami na stronie naszego Klienta http://www.niedzica.pl/.

Cel: Zamontowane przez nas kamery szybkoobrotowe dają obraz na zamek w Czorsztynie i zamek Dunajec, zaporę w Niedzicy, wyciągi narciarskie na Polanie Sosny w Niedzicy. Widoczna jest też duża część Dunajca. 
Zamontowanie kamer miało za zadanie wypromowanie miejscowości i jej atrakcji. Na stronie inwestora znajduje się specjalna zakładka, dzięki której zwiedzający mogą sprawdzić jaka jest aktualnie pogoda w Niedzicy, czy jest wzmożony ruch. To doskonały sposób na zaplanowanie urlopów i monitorowanie zmieniających się warunków atmosferycznych lub innych zjawisk, cennych z punktu widzenia turysty.

Miejsce: Niedzica

Rozwiązanie:  W kompleksie rekreacyjno wypoczynkowym zamontowane zostały kamery cyfrowe szybkoobrotowe. Pozwalają one na obserwacje najważniejszych obiektów w Niedzicy i okolicy miejscowości. Obraz jest znakomity, a obrót kamery można regulować. To, że kamery są cyfrowe, jest o tyle wygodne, że obraz można rejestrować na zwykłym komputerze bez potrzeby inwestowania w rejestrator.

Rozwój: Zapewne system zostanie rozbudowany w przyszłości o nowe kamery, gdyż spełnia znakomicie swój cel promocyjny. Obraz z kamer jest znakomity i pozwala potencjalnemu turyście dostrzec zalety Niedzicy i szybciej podjąć decyzje o odwiedzeniu tego niezwykłego miejsca.

Korzyści: Trudno mówić tu o korzyściach, bo działania promocyjne rzadko da się zmierzyć. Jeśli zwiększenie się liczby turystów w danym okresie może być korzyścią dla miejscowości, to nie jesteśmy w stanie określić, czy zasługę ma w tym system monitoringowy, czy przyczyna leży gdzieś indziej. Kamery zamieszczone na zaporze i w okolicach zamku w Niedzicy na pewno cieszą, dając wspaniały obraz i mogą przyczynić się do powstania pozytywnych odczuć u turysty, gdy będzie chciał zobaczyc widok on-line miejsca gdzie chce spędzić swój urlop.

Gimnazjum nr 6

Instalacja systemu monitoringu wizyjnego w szkole.

Klient: Gimnazjum nr 6 w Rzeszowie (szkoła znajduje się prawie w centrum miasta; teren wokół szkoły jest dobrze oświetlony)

Cel: 
1. Prewencja przed kradzieżami.
2. Zabezpieczenie mienia szkoły.
3. Zapobieganie przenikaniu obcych osób na teren szkoły.

Miejsce: Rzeszów

Rozwiązanie: Na podstawie wspólnych uzgodnień oraz dokonanej wizji lokalnej przedstawiliśmy dyrektorowi ofertę:
System zawiera 13 kamer wewnętrznych i 3 kamery zewnętrzne.
Jako kamery wewnętrzne zaproponowaliśmy kamery kopułowe, które są bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne, a obiekty szerokokątny nadaje się do poglądowego monitoringu korytarzy i holi szkoły. Na zewnętrz zaproponowaliśmy kamery w obudowach przemysłowych z grzałkami. Te kamery obserwują teren przed wejściem do szkoły (miejsce gromadzenia się młodzieży), teren za szkołą, boisko.
Jako rejestrator postanowiliśmy wykorzystać komputer PC wraz z dedykowaną kartą. Takie rozwiązanie jest łatwe w obsłudze, łatwe w serwisie i łatwe do rozbudowy.

Rozwój: Już w pierwszym etapie budowy systemu założono, że system będzie się składał z 16 kamer, czyli z maksymalnej ilości jaką można zainstalować w tej konfiguracji. Dalszy rozwój wymaga postawienia następnego rejestratora.

Korzyści: Po zainstalowaniu systemu, znacznie zmalały incydenty związane z demolowaniem mienia szkoły wewnątrz i na zewnątrz budynku. Znacznie łatwiej jest teraz nadzorować uczniów w czasie przerw i po lekcjach, gdy przebywają na terenie szkoły.

RPDM Opatów

Instalacja systemu monitoringu w Przedsiębiorstwie Robót Drogowo-Mostowych w Opatowie.

Klient: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Opatowie, zajmuje się między innymi wytwórnią mas bitumicznych.
Wytwórnia jest zlokalizowana z dala od budynków kierownictwa, zajmuje rozległe tereny. Z tego względu podjęto decyzje o instalacji monitoringu wizyjnego. Nadzór miał być sprawowany w szczególności nad kadra pracowniczą w celu kontroli i zwiększenia bezpieczeństwa pracy. 
Zainstalowano rejestrator pozwalający na zapis obrazu z kamer, a także 4 kamery zewnętrzne. Dostęp do obrazu z kamer jest internetowy, co oznacza, ze zarząd przedsiębiorstwa może obserwować działania pracowników z każdego miejsca pod warunkiem posiadania dostępu do Internetu i znając właściwe loginy i hasła dostępu do obrazu z kamer.

Cel: Zamontowane przez nas kamery dają pełny obraz na obszar rozległy wokół przedsiębiorstwa. Monitoring ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa pracowników i kontrolę nad postępem prac postępujących w przedsiębiorstwie.

Miejsce: Opatów

Rozwiązanie:  W przedsiębiorstwie zamontowano rejestrator czterokamerowy i 4 kamery zewnętrzne. Kamery dają widok na tereny wokół przedsiębiorstwa a obraz jest stale rejestrowany iż zapisywany.

Rozwój: Na chwile obecna firma nie planuje rozbudowy monitoringu, ale nasza współpraca pozostaje otwarta i jesteśmy gotowi na pomoc w ewentualnej rozbudowie.

Korzyści: System monitoringu miał za zadanie sprawować kontrolę nad terenami przy przedsiębiorstwie. Dzięki dostępowi zdalnemu zarząd firmy ma możliwość kontrolowania prac z każdego miejsca. Takie rozwiązanie znacznie ułatwiło pracę i pozwala na zaoszczędzenie czasu zarządu, który do tej pory był przeznaczony na dojazdy z siedziby zarządu do przedsiębiorstwa.

Miasto Kolbuszowa

Klient: Urząd Miasta Kolbuszowa

Cel: Celem budowy pierwszego etapu monitoringu miejskiego, było zintegrowanie w jednym miejscu wszystkich kamer zainstalowanych na terenie miasta.
Centrum monitoringu zostało zlokalizowane na komendzie Policji. Tam też stanął serwer, który „zbiera” sygnały z kamer zainstalowanych na dworcu PKP i tych umieszczonych w komisariacie. Obecnie właśnie obrazy z tych kilkunastu kamer są rejestrowane przez serwer policyjny.

Miejsce: Kolbuszowa

Rozwiązanie: Dzięki takiemu rozwiązaniu obraz zostaje automatycznie zapisywany na serwerze (detekcja ruchu).
Dostęp do serwera, a tym samym do zapisanych danych może zostać udostępniony również zdalnym użytkownikom. 
Oczywiście wymaga to przydzielenia odpowiednich uprawnień, system jest bezpieczny. 
Oprogramowanie obsługuje różnicową kompresję obrazu, co zapewnia minimalny strumień danych w sieciach LAN oraz pozwala na stosunkowo płynną transmisję obrazu przy połączeniach modemowych oraz GPRS. Oprogramowanie pozwala na dostęp obrazu z kamer również na telefony komórkowe oraz komputery typu PocketPC. O wszystkich zdarzeniach, takich jak detekcja ruchu, sygnał z wejścia itp. użytkownik może zostać natychmiast poinformowany za pomocą SMS, e-mail'a lub MMS.
Rozwiązanie jest nowoczesne, wzbogacone o szereg funkcji które znacznie ułatwiają pracę i pozwalają na opanowanie wielu punktów monitorujących. 

Rozwój: Z czasem inwestor planuje rozbudować system monitoringu, włączając dodatkowe kamery instalowane w najbardziej newralgicznych miejscach. Cele jest taki by z jednego centrum zarządzania można było kontrolować sytuację w mieście.

Korzyści: System pozwala na rejestrację ruchu w miejscach najbardziej zagrożonych przez wandali, pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa ludności Miasta Kolbuszowa i w razie potrzeby na szybka interwencję właściwych służb.

Budowa developerska

Instalacja systemu monitoringu wizyjnego na placu budowy.

Klient: Firma deweloperska zajmuje się budową budynków wielorodzinnych.

Cel: 
1. Zwiększenie bezpieczeństwa poprzez nadzór nad placem budowy.
Często zdarza się, ze nie jesteśmy w stanie przypilnować ekipy budowlanej, nadzorować w każdym czasie postępów ich pracy i jakości wykonania. Monitoring na placu budowy ma za zadanie stałą kontrolę pracowników, by zwiększyć ich bezpieczeństwo, jak i bezpieczeństwo osób postronnych. Niejednokrotnie zdarzało się, że na placu budowy znajdowały się osoby do tego nieupoważnione – cywilne. Dzięki zainstalowanemu monitoringowi szybko mogliśmy zidentyfikować takie osoby i usunąć je z niebezpiecznego placu budowy. Monitoring zwiększający bezpieczeństwo na terenie budowy, stał się doskonałym sposobem na monitoring otoczenia i placu po zakończeniu prac na budowie. Stały 24-godzinny nadzór także po godzinach pracy, był środkiem wspomagającym bezpieczeństwo osób cywilnych, które mogły znaleźć się na placu bez pozwolenia.
Dzięki systemowi monitoringowemu zanikł problem kradzieży materiałów budowlanych, czy narzędzi. Niegdyś był to powszechny problem na placach budowy, teraz jeśli sytuacja wystąpi, w łatwy sposób możemy odnaleźć sprawce przestępstwa.

2. Sprawniejsze zarządzanie budową ( kontrola nad pracownikami, postępem prac, przestrzeganiem przepisów bhp itp.)
Monitoring placu budowy to także stała kontrola. Jedna osoba nie jest w stanie w ciągu kilku minut sprawdzić postępów prac, czy wszystkie jednostki pracownicze są na swoich miejscach i czy wykonują swoje obowiązki. Dzięki instalacji kamer stało się to możliwe. Stała kontrola pracowników wspomaga skuteczność wykonywanych prac. Dzięki kamerom na placu budowy, możemy także sprawdzać czy wykonywane przez naszych podwładnych czynności nie zagrażają życiu, czy zdrowiu pozostałych. Jeśli zdarzy się sytuacja, która nas zaniepokoi, reakcja może być natychmiastowa. Dzięki systemowi monitorującemu możemy także nagrać zdarzenia niebezpieczne z punktu widzenia BHP, zdrowia pracowników i ich życia. W razie jakichkolwiek nieprawidłowości mamy dowody czy błędy powstałe podczas prac są błędami człowieka, maszyn, czy jest to zdarzenie losowe.

3. Cel marketingowy: inwestor udostępnił obraz z jednej kamery na swojej stronie WWW.
Wszyscy zainteresowani budową mogliby śledzić postępy w budowie poprzez stronę WWW.
Dzięki podejściu marketingowemu nasza praca stała się łatwiejsza. Zamontowane kamery, udostępnione inwestorom pozwoliły na zmniejszenie efektu zniecierpliwienia i niepewności. Klient może codziennie obserwować, jak powstaje jego mieszkanie. Nie musi się obawiać, że nie pracujemy nad jego inwestycją, lecz z dużą dokładnością może wyliczyć sobie spodziewany czas zakończenia prac. Dzięki takiemu podejściu do tematu klienci stali się spokojniejsi i uznali nas za pewnego wykonawcę. Zwiększyło to zaufanie inwestora do wykonawcy.

Miejsce: Rzeszów

Rozwiązanie: Najlepszym rozwiązaniem dla tego typu założeń, jest wykorzystanie mega pikselowych kamer IP. Ze względu na jakość kamer (zależność cena/jakość) i funkcjonalność systemu, zdecydowano się na kamery IP mega pikselowe i oprogramowanie Alnet.
Wybór kamer padł na ACTi oraz kamerę Axis (funkcja marketingowego zrzucania obrazu na www)

Rozwój: Na obecnym etapie, są zainstalowane 2 kamery megapikselowe ACTi ACM-1403 oraz 1szt Axis 221. Inwestor planuje w najbliższym czasie dołożyć jeszcze jedną kamerę. Serwer jest wyposażony w dysk 500GB oraz licencję na 4 kamery.

Korzyści:
Klient jest zadowolony z obecnie działającego systemu. Monitoring zaprocentował już zarówno jako narzędzie marketingowe, jak i system bezpieczeństwa i organizacji pracy. Po zakończeniu budowy może zostać przeniesiony na inne miejsce, aczkolwiek inwestor rozważa możliwość przystosowania go do monitoringu budynku mieszkalnego.

SOSW w Mrowli

Miejsce: Specjalistyczny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mrowli

Galeria - sklep z kosmetykami

Instalacja systemu monitoringu wizyjnego w punkcie sprzedaży kosmetyków.

Klient: Firma zajmuje się sprzedażą kosmetyków. Stoiska są zlokalizowane w galeriach handlowych.

Cel: 
1. Prewencja przed kradzieżami.
System instalacji monitoringu, jako prewencja przed kradzieżami sprawdza się w każdego rodzaju działalności handlowej. Działalność polegająca na sprzedaży kosmetyków, jest o tyle podatna na kradzieże, że produkty sprzedawane są małych gabarytów i łatwo je skraść. System stworzony we właściwy sposób dający obraz na miejsca najbardziej narażone na kradzież, pozwala na uniknięcie takich zachowań. Sama obecność kamer w punkcie sprzedaży odstrasza złodziei. Dodatkowo znacznie zwiększa się bezpieczeństwo pracowników. Dostęp do kamer monitorujących mają bowiem osoby będące powiązane z firmą, co pozwala na szybką reakcję ochrony, gdy zauważone jest jakiekolwiek niepożądane zachowanie Klienta. Stale nagrywany obraz pozwala także na zidentyfikowanie złodzieja.

2. Zdalny nadzór nad siecią punktów sprzedaży przez kadrę zarządzającą.
Dzięki systemowi, także kadra zarządzająca firmą ma możliwość nadzorowania pracy swoich pracowników, sytuacji w punkcie sprzedaży i dzięki temu wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów. Tu istotne są takie aspekty, jak: ilość klientów przypadająca na konkretną liczbę sprzedawców, zadowolenie klientów. Zarządzający mogą dzięki monitoringowi określić, jakie produkty najbardziej interesują klientów.

Miejsce: Rzeszów, Dębica, Przemyśl

Rozwiązanie: Klient chciałby mieć najlepsze rozwiązanie, jednak wybór to kompromis pomiędzy jakością, a ograniczeniami ekonomicznymi. Przedstawiliśmy kilka propozycji, z których zaakceptowany został system oparty na kamerze mega pikselowej ACTI ACM-4200.
Ze względu na fakt ,że możliwości kamer analogowych kończą się na rozdzielczości 4CIF, zastosowanie kamery cyfrowej mega pikselowej daje dużo większe możliwości. Uzyskujemy obraz dużo lepszej jakości tego samego kadru lub znaczne poszerzenie pola obserwacji, przy zachowaniu tej samej rozpoznawalności szczegółów.
W pierwszym etapie instalacji, każde stoisko zostanie wyposażone w kamerę ACT bez rejestracji lokalnej. Archiwizacja obrazu jest możliwa na komputerze centralnym w siedzibie firmy. Na tym etapie założono, że system będzie działał na darmowym oprogramowaniu dostarczonym wraz z kamerą.

Rozwój: Na obecnym etapie, są zainstalowane 3 kamery megapikselowe ACTi ACM-4200, po jedne w punkcie. Rozwój systemu przewiduje rejestrację w każdym punkcie sprzedaży oraz integrację w centrali poprzez dedykowanie oprogramowanie Alnet.

Korzyści: Po zainstalowaniu systemu, nadzór nad placówkami handlowymi jest dużo łatwiejszy i efektywniejszy. Wirtualnie można odwiedzić wszystkie salony wielokrotnie w ciągu dnia i sprawdzić przynajmniej w pewnym zakresie jakość obsługi klientów.

Zespół Szkół Spożywczych w Rzeszowie

Instalacja systemu monitoringu wizyjnego w szkole.

Klient: Zespół Szkół Spożywczych w Rzeszowie

Placówka zajmuje kilka połączonych ze sobą budynków, w których uczy się i pracuje ok. 1000 osób.
Największym problemem w zaplanowaniu optymalnego rozmieszczenia kamer, była rozległa infrastruktura (duża ilość pomieszczeń; rozległy, duży obszar monitorowania). 
Dodatkowo musieliśmy wziąć pod uwagę ograniczenia finansowe szkoły.

Cel: 
1. Monitoring terenu wokół szkoły.
2. Monitoring ciągów komunikacyjnych.
3. Działania prewencyjne.

Miejsce: Rzeszów

Rozwiązanie: 
W takiej szkole jak ta, jest wiele newralgicznych miejsc. 
Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe aspekty oraz fakt, że:
1. Musimy się podporządkować warunkom programu „Monitoring w szkołach i placówkach”.
2. Musimy zagwarantować maksimum efektywności działania systemu.
3. Musimy umożliwić rozbudowę systemu w przyszłości ( warunek akcentowany przez dyrekcję szkoły),
Postanowiliśmy zbudować monitoring w oparciu o kamery CCTV (przesył obrazu za pomocą kabla koncentrycznego), z rejestracją na dedykowanym komputerze PC (rejestratorze PC).
Parametry komputera: CPU P4, RAM 1024MB, HDD 750GB, System Operacyjny Windows XP. W komputerze zainstalowana została dedykowana karta NV 5000 AverMedia umożliwiająca dołączenia 8 kamer. Docelowo taki rejestrator można rozbudować do 16 kamer analogowych.
Załączone oprogramowanie daje duże możliwości konfiguracji monitoringu w zależności od potrzeb.
Na zewnątrz zamontowano 2 kamery w obudowach hermetycznych z grzałkami. Są to kamery DiGieyes DE-SCV13S z cyfrową regulacją OSD (1/3” SONY Super HAD, 550 linii TV kolor, 600 linii TV cz./b.)
Obiektywy 3,5 – 8mm z funkcją Auto irys spełniają swoje zadania bez zarzutu.
Wewnątrz budynku w wybranych miejscach zainstalowano łącznie 6 kamer kopułowych.
Ponieważ nauka w szkole odbywa się do późnych godzin, nie zawsze są sprzyjające warunki oświetleniowe (cienie i półcienie) dlatego 4 kamery to kopułki z podświetlaniem IR. Są to wysokiej jakości kamery w obudowach wandaloodpornych z przetwornikiem 1/3” SONY CCD, o rozdzielczości 520 linii TV, z obiektywem 4 – 9mm z Auto irysem.
2 kamery to CAMSTAR CAM- 432/OSD z regulacją cyfrową do miejsc o lepszym oświetleniu.
Kamery wewnętrzne zostały zainstalowane przy wejściu i w przejściach (ciągi komunikacyjne) o największym natężeniu.
Rejestrator PC (dedykowany komputer + karta NV) został umieszczony w serwerowni. Podgląd z kamer został uruchomiony na komputerze wpiętym do sieci LAN znajdującym się w sekretariacie szkoły. Pozwala to na obserwację obrazu z kamer niejako „przy okazji”.
Ponieważ w szkole nie ma osoby, która zajmowałaby się tylko monitoringiem, bardzo ważne jest aby obraz był nagrywany na dysku twardym. W tym przypadku rejestracja odbywa się pod wpływem detekcji ruchu.
Pozwala to nagrywać tylko te sekwencję, na których „coś się dzieje”.
W przedstawione szkole dyrekcja postanowiła postawić na jakość i możliwość rozwoju systemu zgodnie z zasadą: 
Pieniądze wydane na słabej jakości System, okażą się straconymi.

Rozwój:
W pierwszym etapie budowy zainstalowano 8 kamer. Docelowo system będzie rozbudowywany do 16 kamer. Dalszy rozwój wymaga postawienia następnego rejestratora.

Korzyści: Dyrekcja szkoły jest zadowolona z działania systemu. Jednak największą bolączką tego systemu, jest zbyt mała ilość kamer. Jak tylko pojawią się możliwości finansowe ze strony dyrekcji jest deklaracja rozbudowy.

 • Data aktualizacji: 2019-08-16 07:19
 • |
 • Licznik odwiedzin: 435 839
 • |
 • Panel klienta