Produkt szyty na miarę

Doświadczony zespół

 Szkoły i przedszkola

"eDziecko - Elektroniczny System Ewidencji i Rozliczania Pobytu Dziecka w Przedszkolu"

Dla szkół mamy "Elektroniczny System Rozliczania Kosztów Żywienia Dzieci w Szkole". To system który wspiera pracowników obciążonych rozliczaniem kosztów żywienia dzieci. 

Monitoring i kontrola dostępu są podstawowymi narzędziami zapewnienie bezpieczeństwa uczniom przebywającym na terenie szkoły.
Realizacja tego celu to monitorowanie newralgicznych miejsc, takich jak: wejścia do budynku, korytarzy, szatni.
Przestępstwa, na które narażeni są przebywający na terenie szkoły, to: różnego rodzaju kradzieże odzieży lub innych rzeczy osobistych, wymuszenia i zastraszenia szczególnie młodszych uczniów przez ich starszych kolegów.
czytaj więcej

 Zakłady przemysłowe

Zarządzanie firma produkcyjną (zakładem przemysłowym) wymaga wielkiej wiedzy i doświadczenia. To jednoczesne wykonywanie wielu czynności bardzo różniących się w zależności od branży, wielkości, kultury organizacyjnej i wielu innych czynników. Do tego służą skomplikowane procedury, instrukcje, narzędzia. 
Do każdej fabryki należy dobrać takie narzedzia, które pomogą w usprawnieniu zarządzaniem procesem produkcyjnym, logistyką , personelem.
Standardem stały się już systemy Kontroli Dostępu, Rejestracji Czasu Pracy, monitoringu CCTV.  Na bazie takich produktów i indywidualnej analizy potrzeb i możliwości można stworzyć system kastomizowany dla każdego klienta, realizujący potrzebną funkcjonalność. 

czytaj więcej

 Placówki handlowe

Do dziś w wielu sklepach nie ma kamer lub są przestarzałe systemy. Musimy pamiętać, że ze wzgledu na niską jakość zapisu, utrudniającą identyfikację zdarzeń, długi czas dostepu do nagrań oraz brak powiązania konkretnej transakcji kasowej z zapisem wizyjnym, najczęściej nie zdają one egzaminu.

Właściciel sklepu poważnie traktujący kwestie bezpieczeństwa, powinien pomyśleć o profesjonalnym systemie monitoringu, opartym na rejestratorze cyfrowym, najlepiej współpracującym z kasami fiskalnymi. Taki system w połączeniu z ochroną fizyczną lub "obrotnym" kierownictwem placówki daje praktycznie 100-procentową skuteczność identyfikacji niepożądanych zdarzeń w sklepie.

czytaj więcej

 SAMORZĄDY

Jako lider Konsorcjum Inicjatywy Środowiskowo-Energetycznej (KISE) , przygotowalismy koncepcję zintegrowanego podejścia projektowego do instalacji energetycznych i środowiskowych w obiektach użyteczności publicznej. 

Założyciele Konsorcjum -partnerzy projektu posiadają wieloletnie, osobiste i podmiotowe udokumentowane doświadczenie w dziedzinie energetyki, ochrony środowiska, monitoringu i ochrony przeciwpożarowej. 

czytaj więcej

 Urzędy

Urzędy Administracji Publicznej z  założenia powinny być otwarte na obsługę klientów i realizowanie ich potrzeb. W każdym urzędzie są strefy dostępne dla klientów i takie w których powinni przebywać tylko pracownicy. W urzedach znajdują się pomieszczenia, takie jak serwerownia , archiwum , do których dostęp powinni mieć tylko upoważnione osoby.
Wskazane jest aby czas pracy urzedników był sprawnie rozliczany i nadzorowany przez zwierzchników. Ma to szzcególne znaczenie w urzedach które są zlokalizowane w kilku budynkach. Bardzo pomocne sa w takich sytuacjach elektroniczne systemy RCP czyli Rejestracja Czasu Pracy.

czytaj więcej

 Wybrane realizacje

Przedstawiamy Państwu wybrane realizacje jakich dokonaliśmy w przeciągu ostatnich lat. 

Firmy

 • DEZAMET S.A.
 • NESTLE S.A. Zakład w Rzeszowie
 • KORAL Zakład w Rzeszowie
 • Plaza Rzeszów (Red Park)
 • Stacja BP "Marwos"
 • Elektrowania wodna Niedzica
 • Exchange and Car Rent
 • Karchem - Bis
 • Budowa deweloperska
 • Galeria handlowa - sklep z kosmetykami
 • PRDM Opatów

czytaj więcej

Stacja paliw w Dynowie

Instalacja systemu monitoringu na stacji benzynowej

Klient: Stacja paliw w Dynowie

Istniejący do tej pory monitoring nie spełniał już oczekiwań inwestora, okazał się bowiem niewystarczający. Nasza firma dokonała rozbudowy monitoringu o kolejne kamery dające obraz z miejsc, które do tej pory nie były monitorowane a okazały się istotne ze względu na bezpieczeństwo i polepszenie jakości obsługi.

Cel:
1. Poszerzenie pola widzenia kamer monitoringowych.
Rozbudowa monitoringu miała na celu zwiększenie pola widzenia kamer. Dodatkowe kamery dały obraz na dotąd nierejestrowalne obszary.
2. Cyfrowa rejestracja zdarzeń.
Inwestor posiadał rejestrator, który przechwycił obraz z istniejących do tej pory kamer. Rozbudowa monitoringu pozwoliła na dodanie do zapisu obrazu z dodanych przez nas kamer.

Miejsce: Dynów

Rozwiązanie: Ze względu na wysokie wymagania jakie zostały postawione przed systemem dobór kamer, został przeprowadzony na podstawie doświadczeń. Każda kamera miała obserwować swój obszar tak, by maksymalnie zwiększyć kąt widzenia i możliwości systemu.
Ta realizacja to była typowa rozbudowa. Musieliśmy wykorzystać takie kamery, by spełniały wymagania inwestora – widoczność detalów, takich jak tablice rejestracyjne, jak i system musiał działać spójnie z zastaną instalacją.
Rozwój
Inwestor nie planuje na chwile obecną rozbudowy monitoringu.

Korzyści
Cel założony przed realizacją zamówienia został zrealizowany. System rejestruje tablice wszystkich samochodów korzystających ze stacji paliw. Archiwum jest przechowywane w rejestratorze. Do nagrania w każdej chwili można wrócić potwierdzając tożsamość kierowcy, informacje czy FV została wystawiona prawidłowo, lub czy na stacji paliw nie doszło do jakiegoś przestępstwa czy naruszenia.

 • Data aktualizacji: 2019-08-16 07:19
 • |
 • Licznik odwiedzin: 435 831
 • |
 • Panel klienta