Produkt szyty na miarę

Doświadczony zespół

 Szkoły i przedszkola

"eDziecko - Elektroniczny System Ewidencji i Rozliczania Pobytu Dziecka w Przedszkolu"

Dla szkół mamy "Elektroniczny System Rozliczania Kosztów Żywienia Dzieci w Szkole". To system który wspiera pracowników obciążonych rozliczaniem kosztów żywienia dzieci. 

Monitoring i kontrola dostępu są podstawowymi narzędziami zapewnienie bezpieczeństwa uczniom przebywającym na terenie szkoły.
Realizacja tego celu to monitorowanie newralgicznych miejsc, takich jak: wejścia do budynku, korytarzy, szatni.
Przestępstwa, na które narażeni są przebywający na terenie szkoły, to: różnego rodzaju kradzieże odzieży lub innych rzeczy osobistych, wymuszenia i zastraszenia szczególnie młodszych uczniów przez ich starszych kolegów.
czytaj więcej

 Zakłady przemysłowe

Zarządzanie firma produkcyjną (zakładem przemysłowym) wymaga wielkiej wiedzy i doświadczenia. To jednoczesne wykonywanie wielu czynności bardzo różniących się w zależności od branży, wielkości, kultury organizacyjnej i wielu innych czynników. Do tego służą skomplikowane procedury, instrukcje, narzędzia. 
Do każdej fabryki należy dobrać takie narzedzia, które pomogą w usprawnieniu zarządzaniem procesem produkcyjnym, logistyką , personelem.
Standardem stały się już systemy Kontroli Dostępu, Rejestracji Czasu Pracy, monitoringu CCTV.  Na bazie takich produktów i indywidualnej analizy potrzeb i możliwości można stworzyć system kastomizowany dla każdego klienta, realizujący potrzebną funkcjonalność. 

czytaj więcej

 Placówki handlowe

Do dziś w wielu sklepach nie ma kamer lub są przestarzałe systemy. Musimy pamiętać, że ze wzgledu na niską jakość zapisu, utrudniającą identyfikację zdarzeń, długi czas dostepu do nagrań oraz brak powiązania konkretnej transakcji kasowej z zapisem wizyjnym, najczęściej nie zdają one egzaminu.

Właściciel sklepu poważnie traktujący kwestie bezpieczeństwa, powinien pomyśleć o profesjonalnym systemie monitoringu, opartym na rejestratorze cyfrowym, najlepiej współpracującym z kasami fiskalnymi. Taki system w połączeniu z ochroną fizyczną lub "obrotnym" kierownictwem placówki daje praktycznie 100-procentową skuteczność identyfikacji niepożądanych zdarzeń w sklepie.

czytaj więcej

 SAMORZĄDY

Jako lider Konsorcjum Inicjatywy Środowiskowo-Energetycznej (KISE) , przygotowalismy koncepcję zintegrowanego podejścia projektowego do instalacji energetycznych i środowiskowych w obiektach użyteczności publicznej. 

Założyciele Konsorcjum -partnerzy projektu posiadają wieloletnie, osobiste i podmiotowe udokumentowane doświadczenie w dziedzinie energetyki, ochrony środowiska, monitoringu i ochrony przeciwpożarowej. 

czytaj więcej

 Urzędy

Urzędy Administracji Publicznej z  założenia powinny być otwarte na obsługę klientów i realizowanie ich potrzeb. W każdym urzędzie są strefy dostępne dla klientów i takie w których powinni przebywać tylko pracownicy. W urzedach znajdują się pomieszczenia, takie jak serwerownia , archiwum , do których dostęp powinni mieć tylko upoważnione osoby.
Wskazane jest aby czas pracy urzedników był sprawnie rozliczany i nadzorowany przez zwierzchników. Ma to szzcególne znaczenie w urzedach które są zlokalizowane w kilku budynkach. Bardzo pomocne sa w takich sytuacjach elektroniczne systemy RCP czyli Rejestracja Czasu Pracy.

czytaj więcej

 Wybrane realizacje

Przedstawiamy Państwu wybrane realizacje jakich dokonaliśmy w przeciągu ostatnich lat. 

Firmy

 • DEZAMET S.A.
 • NESTLE S.A. Zakład w Rzeszowie
 • KORAL Zakład w Rzeszowie
 • Plaza Rzeszów (Red Park)
 • Stacja BP "Marwos"
 • Elektrowania wodna Niedzica
 • Exchange and Car Rent
 • Karchem - Bis
 • Budowa deweloperska
 • Galeria handlowa - sklep z kosmetykami
 • PRDM Opatów

czytaj więcej

Gimnazjum nr 6

Instalacja systemu monitoringu wizyjnego w szkole.

Klient: Gimnazjum nr 6 w Rzeszowie (szkoła znajduje się prawie w centrum miasta; teren wokół szkoły jest dobrze oświetlony)

Cel:
1. Prewencja przed kradzieżami.
2. Zabezpieczenie mienia szkoły.
3. Zapobieganie przenikaniu obcych osób na teren szkoły.

Miejsce: Rzeszów

Rozwiązanie: Na podstawie wspólnych uzgodnień oraz dokonanej wizji lokalnej przedstawiliśmy dyrektorowi ofertę:
System zawiera 13 kamer wewnętrznych i 3 kamery zewnętrzne.
Jako kamery wewnętrzne zaproponowaliśmy kamery kopułowe, które są bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne, a obiekty szerokokątny nadaje się do poglądowego monitoringu korytarzy i holi szkoły. Na zewnętrz zaproponowaliśmy kamery w obudowach przemysłowych z grzałkami. Te kamery obserwują teren przed wejściem do szkoły (miejsce gromadzenia się młodzieży), teren za szkołą, boisko.
Jako rejestrator postanowiliśmy wykorzystać komputer PC wraz z dedykowaną kartą. Takie rozwiązanie jest łatwe w obsłudze, łatwe w serwisie i łatwe do rozbudowy.

Rozwój: Już w pierwszym etapie budowy systemu założono, że system będzie się składał z 16 kamer, czyli z maksymalnej ilości jaką można zainstalować w tej konfiguracji. Dalszy rozwój wymaga postawienia następnego rejestratora.

Korzyści: Po zainstalowaniu systemu, znacznie zmalały incydenty związane z demolowaniem mienia szkoły wewnątrz i na zewnątrz budynku. Znacznie łatwiej jest teraz nadzorować uczniów w czasie przerw i po lekcjach, gdy przebywają na terenie szkoły.

 • Data aktualizacji: 2019-08-16 07:19
 • |
 • Licznik odwiedzin: 436 617
 • |
 • Panel klienta