Energia odnawialna dla Twojego

domu i firmy

Informatyka

Seppo

SEPPO

System Ewidencji Przepływu Pracowników i Osób”

SEPPO - Program dedykowany dla firm produkcyjnych

System SEPPO bazuje na technologii radiowej RFID bliskiego zasięgu i dalekiego zasięgu (UHF). System SEPPO daje możliwości w zakresie kontroli i monitorowania w czasie rzeczywistym osób przebywających na terenie zakładu. Rejestracja osób może odbywać się w trybie bezobsługowym.

Wynikiem pracy systemu jest raport, m.in. czasu pracy i obecności pracownika na terenie zakładu oraz kontrola wejść uprawnionych osób.

Zasada działania

Elementem składowym systemu będą bezobsługowe śluzy, tj. nie wymuszające na pracownikach indywidualnej rejestracji (pracują w tle). System umożliwia identyfikację wielu osób znajdujących się jednocześnie w polu odczytu.

Warunkiem koniecznym poprawnego funkcjonowania Systemu Ewidencji Przepływu Osób, jest stałe posiadanie przy sobie pasywnych identyfikatorów (karta UHF, która może służyć docelowo jako przepustka wejściowa do zakładu).

Identyfikacja może dotyczyć także samochodów i innych przedmiotów wyposażonych w idetyfikatory.

Założenia

Wynikiem pracy systemu jest raport czasu pracy i obecności pracownika na terenie zakładu oraz kontrola wejść uprawnionych osób.

Wypełniając swoje obowiązki pracownicy mogą przemieszczać się w ramach obiektów wewnętrznych.

Zadaniem systemu SEPPO będzie przedstawienie kadrze zarządzającej, ile czasu pracownik spędza w danym obiekcie (strefie). Dane te powinny pozwolić na wyliczenie czasu wykorzystywanego na bezpośredni proces produkcyjny oraz na czynności przygotowawcze do produkcji.

Podstawowa funkcjonalność SEPPO

 1. Tworzy listę obecności (początek pracy, koniec pracy) - funkcjonalność Rejestracji Czasy Pracy (RCP).

 2. Umożliwia w przejrzysty sposób sprawdzenie gdzie w danej chwili jest pracownik.

 3. Rejestruje wyjścia służbowe poza wydział (na zewnętrz) – funkcjonalność RCP.

 4. Tworzy zestawienie, ile czasu pracownik spędził w danym obiekcie (strefie).

 5. W przypadkach ewakuacji informuje o osobach przebywających w zagrożonym terenie.

 6. Graficzna prezentacja danych.

Przeznaczenie systemu SEPPO

Ewakuacja

W przypadkach kryzysowych, gdy dochodzi do ewakuacji personelu z miejsc zagrożonych system SEPPO informuje ile jest osób w zagrożonym terenie.

Kadra zarządzająca

Zadaniem systemu SEPPO jest przedstawienie kadrze zarządzającej, ile czasu pracownik spędza w danym obiekcie (strefie). Dane te powinny pozwolić na wyliczenie czasu wykorzystywanego na bezpośredni proces produkcyjny oraz na czynności przygotowawcze do produkcji.

System kontroluje kierunek ruchu i przepływu osób na terenie firmy.

Organizacja i bezpieczeństwo

Wypełniając swoje obowiązki pracownicy mogą przemieszczać się w ramach obiektów wewnętrznych według ich uprawnień. System kontroluje dostęp do budynków, pomieszczeń magazynowych, hal itp. Zabezpieczamienie firmy (np. sprzęt elektroniczny) przed kradzieżą.

Flota

Monitoruje na bieżąco trwale oznaczone samochody na terenie zakładu oraz ich godziny wjazdów i wyjazdów.

Kadrowy - RCP

SEPPO może być autonomicznym, bezobsługowym systemem RCP.

Rozbudowa systemu

Projektowany system SEPPO zakłada kontrolę przemieszczania się osób na terenie całego zakładu. Rozszerzeniem i dopełnieniem systemu będzie wytyczenie stref wewnętrznych. Warto zwrócić uwagę, że system nie ma ograniczeń co do ilości śluz pracujących.

Poza wspomnianymi funkcjami można system wyposażyć w dodatkową logikę zapobiegającą nieautoryzowanym wejściom osób, bądź informującą o przejściach bez kart ID. System raportuje takie zdarzenia oraz dodatkowo może zasygnalizować dyskretnym dźwiękiem, co powinno przyczynić się do dyscyplinowania pracowników do noszenia zawsze przy sobie identyfikatorów ID.

Kolejnym sugerowanym rozszerzeniem są kamery IP. Współpraca systemu SEPPO może wpływać na szybkie rozstrzyganie spornych spraw mogących mieć miejsce na terenie firmy.

 • Data aktualizacji: 2019-08-16 07:19
 • |
 • Licznik odwiedzin: 435 841
 • |
 • Panel klienta