Energia odnawialna dla Twojego

domu i firmy

VirtualnyBASEN

Kluczowymi programami w naszym systemie są: VirtualnyKasjer i VirtualnyPortfel

Obsługują one sprzedaż za pobyt na obiekcie rekreacyjno-sportowym oraz obsługę karnetów elektronicznych.

Dostęp do kluczowych funkcji w aplikacjach Kasjer i Portfel, oparty jest o bogatą politykę uprawnień. Dotyczy to między innymi zasad i szczegółowości raportowania, kasowania historycznych danych itp itd. 
Kluczowe raporty zgromadzone są w Pomocnikach: koniec dnia i koniec miesiąca. Zapewnia to wykonanie wszystkich zdefiniowanych raportów w sposób automatyczny i powtarzalny.

Każda aplikacja naszego systemu, pozwala na automatyczne wysyłanie danych, za pomoca poczty elektronicznej w określonym terminie, np. co 60 minut lub na koniec dnia. W szczególności dane dotyczące sprzedaży, mogą być wysyłane do centrali i tam dalej obrabiane w oparciu o klasyczny model hurtowni danych. Pozwala to między innymi, na analizę porównawczą punktów sprzedaży lub analizę historyczną danych. 

O basenie, lodowisku, kortach itp.
Przy analizie systemu sprzedaży na obiekcie rekreacyjno-sportowym (basenie, lodowisku, kortach itp.), należy uwzględnić dwa zagadnienia. Ewidencję sprzedaży, czyli naliczenie wartości do zapłaty za okres pobytu na obiekcie oraz sprzęt, czyli wyposażenie stanowiska pracy kasjera. O tym wszystkim kilka słów poniżej.

Sprzedaż - naliczanie czasu pobytu
Ewidencję sprzedaży, prowadzi się za pomocą komputera z drukarką fiskalną. Klient opłaca z góry jedną godzinę pobytu na obiekcie. Wpłacana kwota, traktowana jest jako zaliczka (kaucja) za pobyt. W zamian otrzymuje swój jednoznaczny identyfikator. Jest nim najczęściej pasek lub karta z transponderem. Od chwili przejścia przez bramkę wejściową, system informatyczny nalicza okres pobytu na obiekcie. Zakończenie naliczania następuje w momencie zwrotu identyfikatora i zamknięcia dokumentu sprzedaży przez personel. Jeśli kwota naliczona za pobyt, jest większa od wpłaconej zaliczki (kaucji), to Klient dopłaca różnicę. Każdy Klient otrzymuje przy wyjściu paragon fiskalny za pobyt na obiekcie. Oczywiście zamiast paska lub karty transponderowej może być klasyczny numerek, a okres pobytu na obiekcie, system zaczyna naliczać w momencie jego wydania.

Sprzedaż - budowa cennika
Cennik za pobyt na obiekcie budowany jest na podobnych zasadach jak w telekomach. Definiuje się wysokość stawki za jedną godzinę pobytu w zależności od pory dnia i dnia tygodnia. Najczęściej dopłaca się za każde przekroczone pełne 5 lub 6 minut pobytu. Wynika to z łatwości sprawdzenia żądanej kwoty z cennikiem przez Klienta. Standardowo definiuje się dwa cenniki: dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży.

Sprzedaż - karnety elektroniczne
Karnet elektroniczny przypomina swoim funkcjonowaniem kartę pre-paid w telekomach. Klient otrzymuje od nas kartę transponderową, która jednoznacznie identyfikuje informację w systemie komputerowym, o wielkości kwoty do realizacji, którą u nas posiada. Najczęściej stosuje się zasadę, że do wpłaconej przez Klienta kwoty doliczamy bonus w wysokości 10%, 15%, itd. lub jego wejście na obiekt jest naliczane, wg.  innego niższego cennika. Oczywiście osobnego dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży. Celem karnetu jest przyspieszenie obsługi w kasie, eliminację pobierania dopłat i wydawania reszty, pobranie z góry kwoty za wykonane w przyszłości usługi. Na jeden karnet może wchodzić wiele osób. Oczywiście zamiast karty transponderowej, może być klasyczna karta plastikowa lub papierowa z nadrukiem jednoznaczego numeru. 

Sprzęt
Do jednoznacznej identyfikacji Klientów na obiekcie służą paski lub karty transponderowe.

Do odczytu pasków lub kart transponderowych służą czytniki. Standardowo stanowisko kasjerskie posiada ich dwa. Jeden czytnik biurkowy ma przed sobą kasjer. Za jego pomocą odczytuje wydawane i zwracane paski lub karty. Drugi czytnik zabudowany jest w bramce kołowrotkowej lub ścianie boksu kasowego przy bramce uchylnej. 

Do kierowania ruchem na obiekcie służą bramki: kołowrotkowe lub uchylne. Bramka kołowrotkowa napędzana jest silnikiem. Silnik może obrócić kołowrotek na żądanie systemu informatycznego lub przez ręczne podanie sygnału z pulpitu czytnika. Bramka uchylna sterowana jest elektromagnesem. Elektromagnes może zostać zwolniony na żądanie systemu informatycznego lub przez ręczne podanie sygnału z pulpitu czytnika. Każdy typ bramki wykonany jest z chromoniklu. Oznacza to, że sprzęt jest dożywotnio zabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych.

  • Data aktualizacji: 2019-08-16 07:19
  • |
  • Licznik odwiedzin: 436 576
  • |
  • Panel klienta