Energia odnawialna dla Twojego

domu i firmy

F.A.Q.

Na tej stronie staramy się odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania.

1. Pytania dotyczące działania programu


1.1. Czy będzie możliwość wprowadzania wpłat z dostępem po datach?
Tak. Zadaniem systemu jest kompleksowa obsługa rozrachunków. Nie ma potrzeby używania dodatkowych wyliczeń w programach typu excel.

1.2. Czy jest możliwość generowania wydruków z płatnościami dla rodziców?
Tak. Do dyspozycji jest wiele zestawień między innymi płatności zarówno indywidualne (wręczane rodzicom) jak i zbiorcze.

1.3. Bardzo ważnym dla nas elementem jest sprawdzanie codziennie obecności. Jak to wygląda u Państwa w programie?
Sprawdzanie obecności jest nieodłączną częścią naszego programu. Oczywiście musi być także sprawdzanie bieżące przez opiekunów, które powinno odpowiadać zestawieniom z programu

1.4. Czy można używać zamiast kart kodu PIN (klawiatury)?
Pierwotnie rozważaliśmy taką możliwość, ale utrzymanie porządku w przyznawaniu kodów jest bardzo pracochłonne dla dyrektora bądź osoby do tego oddelegowanej.
System kartowy jest klarowny - nie wprowadza konieczności prowadzenia oddzielnej kartoteki z kodami dostępu.

1.5. Jak wygląda konfiguracja systemu przy zmianach naliczania?
Tą funkcję bierzemy na siebie. Staramy się jak najmniej angażować przedszkola w konieczność nanoszenia zmian. Jedynie takie parametry jak stawki żywieniowe czy rabaty dla dzieci są definiowane przez placówki.

1.6. Kto tworzy bazę dzieci tj. kto wprowadza dzieci do przedszkolnej bazy?
Podstawą systemu jest przejęcie większości obowiązków przez nasz personel. Z Państwa strony jest dostarczenie drogą elektroniczną kompletnej listy dzieci.

1.7. Czy rodzice mają dostęp do czasu pobytu dzieci i kwot do rozliczenia?
Tak. Dla rodziców jest przygotowany specjalny panel w którym jest dostęp do tych rzeczy.

1.8. Skoro już rodzice mają karty to czy można ich użyć także do otwierania drzwi?
Tak. Przy projektowaniu systemu było takie założenie, że poza główną funkcją systemu będzie on stanowił także kontrolę dostępu dla osób uprawnionych czyli posiadających czynną kartę

1.9. Jaki jest koszt systemu?
Odsyłam na stronę do Cennika.2. Pytania techniczne


2.1. Jakich kart używa system E-Dziecko?
Technicznie kontroler jest w stanie współpracować z dowolną kartą zgodną ze standardem ISO/IEC 14443 (zarówno typ A i B). Ze względów praktycznych (dostępność i cena) wśród klientów rozprowadzamy karty MIFARE typu Classic, Ultralight i Plus. Niektórzy rodzice używają jako kart identyfikacyjnych swoich kart bankomatowych typu PayPass lub payWave.

2.2. Jak należy podłączyć kontroler?
Kontroler należy podłączyć do sieci 220V przy użyciu dołączonego zasilacza 12V. Alternatywnie można użyć zasilacza buforowego 12V o wydajności prądowej 1A. Dodatkowo należy urządzenie podłączyć do sieci LAN - najlepiej na stałe. Podłączenie do sieci LAN wymagane jest tylko dla zarządzania kontrolerem - do pobrania dziennika zdarzeń, zaprogramowania bazy, czyli czynności służących do przygotowania raportów. Jednakże stałe podłączenie do sieci LAN jest wskazane dla łatwości i komfortu obsługi.

2.3. Do czego służy bateryjka w rejestratorze?
Do potrzymania RTC (zegara czasu rzeczywistego). Czyli utrzymania ciągłości czasu rzeczywistego (wskazywanego np. na zegarku) pomimo przerw w zasilaniu urządzenia. Bateryjka nie ma nic wspólnego np. z podtrzymaniem pamięci zdarzeń urządzenia.

2.4. Jak reaguje urządzenie na przerwy w zasilaniu?
Jak każde urządzenie elektryczne - wyłączy się i nie będzie można rejestrować przyłożeń kart. Dane w urządzeniu nie zostaną utracone. Urządzenie na bieżąco (bez opóźnionego zapisu) składuje zdarzenia i inne dane bezpośrednio w pamięci flash lub eeprom. Jeśli występują u Państwa częste przerwy w dostawie prądu to zalecamy użycie zasilaczy buforowych - dzięki temu możliwa będzie rejestracja kart nawet podczas przerw w zasilaniu.

2.5. W jakiej technologii wytworzono produkt E-Dziecko?
Urządzenie - na zaawansowanym zintegrowanym mikroprocesorze marki Tibbo, konkretnie EM1000. Aplikacja sterująca napisana w technologii JAVA i pracuje w środowisku GAE. Klienci mają dostęp do aplikacji i zarządzania rejestratorem poprzez przeglądarkę internetową przy użyciu technologii GWT i Java Applet.

  • Data aktualizacji: 2019-08-16 07:19
  • |
  • Licznik odwiedzin: 436 625
  • |
  • Panel klienta