Energia odnawialna dla Twojego

domu i firmy

Raporty

LISTA OBECNOŚCI

Listy obecności stanowią narzędzie potrzebne zarówno dla intendenta dbającego o dostarczenie posiłków jak i dla księgowego wyliczającego kwoty dla rodziców.

Uwaga! Listy obecności generowane są na poszczególne dni i zawierają informacje uprzednio przesłane z czytnika kart bądź obecności dopisane ręcznie.

MOJE DZIECKO

Moje dziecko to raport dla rodziców chcących skontrolować wysokość opłat za pobyt dziecka w przedszkolu. Raport ten jest udostępniony w Internecie za pośrednictwem bezpiecznego protokołu SSL. Raport Moje Dziecko prezentuje dwie tabele:

  • Zestawienie poszczególnych dni pobytu: data, czas od do, osoba przyprowadzająca, wybierająca dziecko, czas pobytu należność za pobyt, należność za żywienie, podsumowanie.
  • Zestawienie zdarzeń zarejestrowanych przez rejestrator: data i czas, typ zdarzenia, numer karty, posiadacz karty.

Dostęp do raportu Moje Dziecko można uzyskać wchodząc na poniższą stronę internetową: https://e-dziecko.appspot.com/MojeDziecko

Aby uzyskać dostęp do raportu należy znać numer karty dziecka.

 
Uwaga:
  1. Raport w internecie prezentuje jedynie zdarzenia które zostały przekazane z rejestratora na serwer. Jeśli brakuje w raporcie "ostatnich" dni to znaczy to tylko tyle, że placówka jeszcze nie przesłała danych z rejestratora na serwer.
  2. Raport "Moje Dziecko" ma jedynie charakter informacyjny. Nie jest podstawą dokonywania płatności za przedszkole. Jedynie dokumenty zatwierdzane i przygotowywane przez Przedszkole należy traktować miarodajnie.

ROZLICZENIE MIESIĘCZNE

Rozliczenie miesięczne (lub lepiej okresowe, chodź zwykle okres wynosi właśnie jeden miesiąc kalendarzowy) to podstawowy i najważniejszy raport z systemu E-Dziecko.

  • Data aktualizacji: 2019-08-16 07:19
  • |
  • Licznik odwiedzin: 436 628
  • |
  • Panel klienta