w trosce o bezpieczeństwo

Twojego dziecka

eDZIECKO - dlaczego warto

System e-dziecko jest programem dedykowanym - pisanym od początku dla nowego klienta jakim są przedszkola; uwzględnia sugestie zebrane podczas wdrożeń w kilkudziesięciu przedszkolach w  województwie podkarpackim.
e-dziecko jest duzym ułatwieniem w pracy zarówno dla dyrektora, dla księgowości oraz zbiorem informacji dla rodziców i opiekunów dzieci. 

Nasz system eDziecko, jest dedykowanym oprogramowaniem dla przedszkoli. Ma za zadanie usprawnić i ułatwić pracę, poprzez przygotowanie odpowiednich raportów. 

Celem systemu eDziecko, jest uwolnienie pracowników od uciążliwych i czasochłonnych czynności związanych z ewidencją i rozliczaniem czasu pobytu dziecka w przedszkolu.

Na podstawie zarejestrowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu, można prowadzić rozliczenia z rodzicami oraz analizować dane dotyczące frekwencji.

System może być rozbudowywany o dodatkowe punkty rejestracji (oddziały przedszkola, czy żłobek) lub o urządzenia kontroli dostępu. Rozwiązanie z kontrolą dostępu utrudnia dostęp do przedszkola osobom nieuprawnionym.

Zalety

Dla DYREKTORA

 • system jest zarządzany przez internet;
 • system jest dostarczany gotowy do pracy (wszystkie karty identyfikacyjne są przypisane do dzieci; dyrektor nie musi "dokładać" kart do system w żadnym momencie) 

Dla KSIĘGOWOŚCI

 • system rozlicza opłaty za pobyt i za wyżywienie (uwzględnia zniżki MOPS);
 • system prowadzi rozliczenia;
 • opcjonalnie dla każdego przedszkola jest przygotowywany indywidualny raport (statystyki)

Dla OPIEKUNA

 • rodzic może poprzez internet, przy użyciu karty, sprawdzić naliczone opłaty;
 • system e-dziecko współpracuje z bezpiecznymi kartami (karta ISO , kompatybilna z kartami bankomatowymi);
 • Podstawowy element - rejestrator posiada czytelny wyświetlacz z dużym zegarem, wyświetla godzine wejścia i wyjścia.

Zasada działania systemu

Zasada działania systemu jest bardzo prosta:

 • Rodzic zamawia kartę dla dziecka (można zamówić kilka kart dla wszystkich opiekunów) - będzie ona identyfikatorem dziecka, dzięki któremu automatycznie bedzie ewidencjonowany czas pobytu w przedszkolu.
 • Rodzic (opiekun) lub osoba z obsługi przedszkola zbliża kartę do rejestratora - od tego momentu liczony jest czas pobytu dziecka w przedszkolu.
 • Przy wyjściu rodzic(opiekun) zbliża kartę do rejestratora - wyświetlona zostaje godzina wyjścia.
 • Rozliczenie (urządzenie działa autonomicznie) - chcąc wydrukować miesięczną kartę pobytu dziecka w przedszkolu lub zarzadzać kartami opiekunów, należy użyć oprogramowania zarządzającego. Zaleca się podłaczenie urządzenia do sieci LAN.

Jak działa rejestrator

1Do ewidencji czasu pobytu dziecka w placówce służy nowoczesny czytnik kart, który jest jednocześnie rejestratorem.

Jego obsługa jest bardzo prosta, a nowoczesna technologia stanowi gwarancję niezawodności działania.

Podstawowe zalety naszego rejestratora:

 • Czytnik podłącza się bezpośrednio do sieci LAN lub internetu,
 • Dostęp do generowanych przez niego raportów jest z każdego miejsca poprzez internet,
 • Oprogramowanie rejestratora jest dedykowane dla systemu eDziecko, a nie przerobionym systemem RCP,
 • Rejestrator zbudowany jest w najnowszej technologii, jest mały i zgrabny,
 • Posiada czytelny wyświetlacz.

eDZIECKO - system raportów

Elektroniczny System Ewidencji i Rozliczania Pobytu Dziecka w Przedszkolu został przygotowany w celu ułatwienia prowadzenia rozliczeń pobytu dziecka w przedszkolu. Nasi programiści stworzyli środowisko pracy bardzo przyjazne dla użytkownika.

Jakość i sposób przygotowywania raportów jest podstawową zaletą systemu eDziecko.

Zanim powstanie raport musimy wprowadzić podstawowe dane takie jak:

 1. Godziny otwarcia
 2. Godziny "darmowe"
 3. Zakres dat w jakich jest generowany raport
 4. Opłata za godzinę

i tylko tyle. Te dane wprowadzać może osoba upoważniona do tego. Można je zmieniać w każdej chwili gdy zachodzi taka potrzeba. 

 

Zawsze na pierwszej stronie raportu są prezentowane parametry dla jakich wykonano zestawienie.

Są to:

 1. zakres czasowy - zwykle obejmujący jeden miesiąc.
 2. początek czasu bezpłatnego - określa od której godziny zaczyna się "bezpłatny czas pobytu dziecka w placówce", np. godzina 8:00.
 3. koniec czasu bezpłatnego - jak wyżej, tylko że koniec okresu bezpłatnego. Zwykle jest to pięć godzin od parametru poprzedniego, np. 13:00.
 4. godzina otwarcia - zakładając, że rodzic nie dokona obowiązku "odbicia karty" na rejestratorze, przy przyprowadzeniu dziecka do przedszkola, jest to czas od którego zaczynamy naliczanie pobytu dziecka. Np. 6:30.
 5. godzina zamknięcia - do której pracuje placówka. Gdy rodzić "zapomni" zarejestrować wybranie dziecka z przedszkola, za czas zabrania będzie przyjęta ta godzina. Np. 17:00.
 6. stawka godzinowa - określa ile kosztuje jedna godzina pobytu dziecka w przedszkolu w czasie "pozanormatywnym" - dla naszych przykładów - przed 8:00 i po 13:00. Dla przykładu 2,50 zł/h
 7. rozdzielczość - określa jak dokładnie naliczany jest czas pobytu. Określa ile sekund przypada na jednostkę. Dla przykładu 1 oznacza, że za każdą sekundę czasu ponadnormatywnego naliczane jest 1/3600 stawki godzinowej. Zaś 1800 oznacza, że za każde rozpoczęte pół godziny naliczane jest 1/2 stawki godzinowej. Typowe wartości to 1 - czas rozliczany co do sekundy, 60 - co do minuty, 300 - za każde rozpoczęte 5 minut, 900 - za każdy rozpoczęty kwadrans, 1800 za każde rozpoczęte pół godziny i 3600 - za każdą rozpoczętą godzinę.
 8. stawka za jednostkę - określa ile kosztuje jednostka pobytu. Przykładowo dla rozdzielczości 1800 sekund i ceny za godzinę 3 zł, stawka za każde rozpoczęte pół godziny wynosi 1,50 zł.

Po uruchomieniu i zalogowaniu się do systemu trafimy na ekran POMOCY.

POMOC to opis funkcji jakie mamy do dyspozycji w aplikacji.

W trzech zakładkach: PRZYCISKI, RAPORTY I ZDARZENIA, KSIĘGOWOŚĆ mamy opisane podstawowe funkcje i sposób poruszania po aplikacji.

PRZYCISKI - opisane są funkcje które realizują poszczególne przyciski wystepujące w aplikacji. 

W RAPORTACH I ZDARZENIACH jest opisane jak dodać zdarzenie do osoby (dziecka), które jest obecne ale nie została odbita karta przy wejściu lub przy wyjściu.

W zakładce KSIĘGOWOŚĆ mamy informację jak dodać wpłatę, jak usunąć wpłatę.

Raport dzienny szczegółowy

Zawiera podstawowe informacje dotyczące pobytu dzieci w przedszkolu w każdym dniu. Domyślnie wyswietlany jest dzień dzisiejszy. Po kliknięciu na date możemy wybrać inny dzień.

Raport zawiera:

 1. Imię i nazwisko dziecka
 2. Datę, np. 2014-07-23
 3. Nadgodziny czyli czas płatny, np. 00:51:22 
 4. Godzine odbicia karty, np. 08:26:38 
 5. Zniżki za dzieci (%), np. 50%
 6. Koszt opieki
 7. Koszt za żywienie
 8. Podsumowanie kwoty, jaką przedszkole powinno otrzymać od rodziców.

Raport miesięczny zbiorczy

System eDziecko przygotowuje raport miesięczny zbiorczy który zawiera nastepujące informacje:

 1. Imię i nazwisko dziecka
 2. Kwotę należną za pobyt dziecka w przedszkolu w czasie "ponad normatywnym"
 3. Podsumowanie kwoty, jaką przedszkole powinno otrzymać od rodziców.
 4. Dni obecności
Raport miesięczny szczegółowy. 
Zaczyna się od nazwiska i imienia wychowanka przedszkola, a dalej informacje dla rodzica, jak godziny wejść i wyjść, stawka godzinowa i nadgodziny płatne. Raport zawiera równiez zniżki przyznane dziecku.
Jeżeli godzina wejścia lub wyjścia jest czerwona  oznacza to brak przyłożenia karty.
Ten raport może być  przeznaczony dla rodziców.
Raport zawiera następujące informacje - po jednym wierszu dla każdego dnia okresu za jaki jest sporządzamy (najczęściej jeden miesiąc):
 1. datę - jakiego dnia miesiąca dotyczy dany wiersz, np: 2011-06-16.
 2. czas przyprowadzenia dziecka, np: 06:36:50.
 3. czas wybrania dziecka, np: 14:07:59.
 4. czas płatny przed rozpoczęciem się czasu "bezpłatnego", np. 83m10s.
 5. czas płatny po zakończeniu czasu "bezpłatnego", np. 52m59s.
 6. Sumaryczny czas płatny (Nadgodziny), np: 01:44:52
 7. kwota opłaty za dany dzień (gdy sumaryczny czas płatny > 0)
 8. Koszt żywienia

Nasi Partnerzy

 • Data aktualizacji: 2019-08-16 07:19
 • |
 • Licznik odwiedzin: 435 806
 • |
 • Panel klienta