Zdalne zarządzanie i monitorowanie

ewakuacja, bezpieczeństwo

1Seppo - co to jest

1SEPPO to bezobsługowy system do lokalizacji osób przebywających na terenie zakładu bazujący na technologii radiowej RFID bliskiego i dalekiego zasięgu (UHF). Daje możliwość kontroli i monitorowania w czasie rzeczywistym osób przebywających na terenie zakładu. Rejestracja osób odbywa się w trybie bezobsługowym.

Bezobsługowe strefy

Elementem składowym systemu będą bezobsługowe śluzy tj. nie wymuszające na pracownikach indywidualnej rejestracji – pracują w tle.

Warunkiem koniecznym poprawnego funkcjonowania Systemu Ewidencji Przepływu Osób jest stałe posiadanie przy sobie pasywnych identyfikatorów (karta UHF, która może służyć docelowo jako przepustka wejściowa do zakładu).

2Seppo - jak działa

Wypełniając swoje obowiązki pracownicy mogą przemieszczać się  na terenie firmy, zarówno wewnątrz jednego budynku , jak i pomiędzy budynkami.

System w sposób automatyczny ewidencjonuje czas pracy, strefę przebywania pracownika

System SEPPO ma za zadanie dostarczenie kadrze zarządzającej ile czasu pracownik spędza  w danym obiekcie (strefie). Dane te powinny pozwolić na wyliczenie czasu wykorzystywanego na bezpośredni proces produkcyjny oraz na czynności przygotowawcze do produkcji.

System kontroluje kierunek ruchu i przepływu osób na terenie firmy

3Funkcjonalność

 1. Tworzy listę obecności (początek pracy, koniec pracy) - funkcjonalność Rejestracji Czasy Pracy (RCP)
 2. Umożliwia w przejrzysty sposób sprawdzenie gdzie w danej chwili jest pracownik
 3. Rejestruje wyjścia służbowe poza wydział (na zewnętrz) – funkcjonalność RCP
 4. Tworzy zestawienie ile czasu pracownik spędził w danym obiekcie (lokalizacji)
 5. W przypadkach ewakuacji informuje o osobach przebywających w zagrożonym terenie
 6. Graficzna prezentacja danych 

4Korzyści

 • Wiesz gdzie dokładnie znajduje się  w danej chwili pracownik
 • Wiesz ile czasu pracownik przebywał w danej strefie
 • Wiesz czy strefa jest jego miejscem pracy
 • Wiesz kiedy pracownik wyszedł i przyszedł do pracy
 • Oszczędzasz na kosztach pracy
 • Zwiększasz dyscyplinę pracy
 • Kontrolujesz ruch pracowników i gości na terenie zakładu pracy
 • Kontrolujesz ruch pojazdów mechanicznych na terenie zakładu
 • Zwiększenie bezpieczeństwa 

5Zalety systemu

 • Nie wymaga instalowania na komputerze, wystarczy dostęp do Internetu, żeby móc korzystać
  z systemu 
  SEPPO z dowolnego komputera.
 • Zakład pracy nie musi zatrudniać informatyka, żeby móc korzystać z systemu. Prowadzimy pełne, zdalne wsparcie
 • Zakład Pracy zawsze ma dostęp do najnowszej wersji systemu SEPPOo którego aktualizację dba nasza firma.
 • Dostęp do systemu jest szyfrowany, co gwarantuje, że nikt niepowołany nie zobaczy danychw nim zgromadzonych.
 • Abonament uzależniony jest od ilości pracowników i wybranych modułów. Nie płacisz za to, czego nieużywasz, ale w każdej chwili możesz rozszerzyć licencję o dodatkowe moduły.

6Etapy planowania

 1. Analiza potrzeb

 2. Wybór miejsca/wizja lokalna

 3. Projekt /oferta

 4. Budowa systemu

 5. Konfiguracja i uruchomienie testowe

 6. Odbiór instalacji 
 • Data aktualizacji: 2019-08-16 07:19
 • |
 • Licznik odwiedzin: 435 791
 • |
 • Panel klienta