Rejestracja Czasu Pracy

Zarządzanie personelem

 Dla kogo

Dla firm , dla urzędów ....

Dla wszystkich którzy cenią sobie wygodę , skuteczne i nowoczesne narzędzie w zarządzaniu personelem.
System RCP pozwala w łatwy sposób wprowadzić lub przejść z papierowego systemu rejestracji czasu pracy do wersji elektronicznej.

 Raporty i analizy

Czytelne raporty są podstawą do szybkiej analizy.

Każde użycie identyfikatora osobistego znajduje swoje odzwierciedlenie w elektronicznej dokumentacji. Najważniejszym efektem zastosowania systemu jest gromadzenie informacji na temat czasu pracy wszystkich zatrudnionych osób.

 Korzyści

System RCP przede wszystkim generuje oszczędności.

Dyscyplinując pracowników, pozwala obniżyć koszty pracy i zapobiegać nadużyciom.
Umożliwia kontrolę spóźnień, przerw w pracy oraz wyjść służbowych i prywatnych.
System RCP współpracuje z systemami kadrowo-płacowymi.
Szybki zwrot poniesionych kosztów.

 Bezpieczeństwo i wsparcie

Zapewniamy bezpieczeństwo i wsparcie techniczne.

Oprogramowanie RCP jest umieszczone na bezpiecznych serwerach. Nasza firma dba nie tylko o sprawne działanie systemu, ale również o ochronę antywirusową systemu i kopie zapasowe zgromadzonych danych.

Korzyści

Minimalizacja kosztów zarządzania personelem poprzez:

 • Poprawa dyscypliny pracy 
 • Automatyczna rejestracja wejść do pracy, wyjść z pracy, wyjść służbowych i prywatnych. 
 • Stała kontrola pracowników dzięki systemowi raportów np. raport pracowników spóźnionych.
 • Zwiększenie wydajności pracy w Dziale Kadr
 • Odciążenie Działu Informatyki
 • Stała opieka serwisowa.
 • Kontrola Dostępu 

Ewidencja w czasie rzeczywistym

Każde użycie identyfikatora osobistego znajduje swoje odzwierciedlenie w elektronicznej dokumentacji. Najważniejszym efektem zastosowania systemu jest gromadzenie informacji na temat czasu pracy wszystkich zatrudnionych osób.

Poprawa dyscypliny pracy

Poprzez rejestrowanie przez system z sekundową dokładnością rozpoczęcie i zakończenie pracy pracowników. Pozwala to wyeliminować spóźnienia pracowników i wcześniejsze wyjścia, co mobilizuje pracowników do punktualności.
System umożliwia sprawdzenie miejsca pobytu pracownika w określonym czasie i porównanie go z planem jego pracy.

Zwiększenie wydajności pracy w dziale kadr

Uproszczone procedury tworzenia listy płac i ich naliczanie dzięki opcjom exportu danych do większości programów kadrowo-płacowych

Odciążenie działu informatyki

System Rejestracji Czasu Pracy pracuje na naszych serwerach.
Dzięki zastosowaniu technologii wirtualnego serwera Dipol Polska cały czas pilnuje poprawności działania systemu.

Od klienta nie jest wymagane zabezpiczenie sprzętowe (komputery, powierzchnia dyskowa na zapisywane dane) Również serwis ze strony klienta jest ogranioczony do niezbędnego minimum.
To my , nasi informatycy, dbamy o sprawne działanie systemu.

My odpowiadamy za aktualizację oprogramowania i kopie bezpieczeństwa.
My zapewniamy ochronę antywirusową. 
Zapewniamy odpowiednią wielkość dysków i upgrade sprzętu

Kontrola dostępu

Wdrażając system RCP jednocześnie można zadbać o Kontrolę Dostępu (dzięki sprzężeniu kontroli dostępu z oprogramowaniem umożliwiającym prowadzenie ewidencji czasu pracy każdego pracownika w oparciu o dane obrazujące, kiedy pracownik wszedł i wyszedł). Możliwe jest nawet wykorzystanie tej samej karty w systemie parkingowym.

 • Data aktualizacji: 2019-08-16 07:19
 • |
 • Licznik odwiedzin: 435 833
 • |
 • Panel klienta