E-monitoring

e-mail:
www:
Data wydruku: 2020-02-23 15:09:49

Szkoły i Przedszkola

Dla przedszkoli  proponujemy nasz autorski produkt "eDziecko - Elektroniczny System Ewidencji i Rozliczania Pobytu Dziecka w Przedszkolu". Oprogramowanie wspierające pracowników i pomagające rodzocom. 

Dla szkół mamy "Elektroniczny System Rozliczania Kosztów Żywienia Dzieci w Szkole". To system który wspiera pracowników obciążonych rozliczaniem kosztów żywienia dzieci. 

Bezpieczeństwo w szkole i przedszkolu.
Monitoring i kontrola dostępu są podstawowymi narzędziami zapewnienie bezpieczeństwa uczniom przebywającym na terenie szkoły.
Realizacja tego celu to monitorowanie newralgicznych miejsc, takich jak: wejścia do budynku, korytarzy, szatni.
Przestępstwa, na które narażeni są przebywający na terenie szkoły, to: różnego rodzaju kradzieże odzieży lub innych rzeczy osobistych, wymuszenia i zastraszenia szczególnie młodszych uczniów przez ich starszych kolegów. Istnieje rownież ryzyko związane z rozprowadzaniem środków odurzających w szkołach i ich najbliższym otoczeniu.