E-monitoring

e-mail:
www:
Data wydruku: 2020-02-27 02:45:42

Gimnazjum nr 6

Instalacja systemu monitoringu wizyjnego w szkole.

Klient: Gimnazjum nr 6 w Rzeszowie (szkoła znajduje się prawie w centrum miasta; teren wokół szkoły jest dobrze oświetlony)

Cel:
1. Prewencja przed kradzieżami.
2. Zabezpieczenie mienia szkoły.
3. Zapobieganie przenikaniu obcych osób na teren szkoły.

Miejsce: Rzeszów

Rozwiązanie: Na podstawie wspólnych uzgodnień oraz dokonanej wizji lokalnej przedstawiliśmy dyrektorowi ofertę:
System zawiera 13 kamer wewnętrznych i 3 kamery zewnętrzne.
Jako kamery wewnętrzne zaproponowaliśmy kamery kopułowe, które są bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne, a obiekty szerokokątny nadaje się do poglądowego monitoringu korytarzy i holi szkoły. Na zewnętrz zaproponowaliśmy kamery w obudowach przemysłowych z grzałkami. Te kamery obserwują teren przed wejściem do szkoły (miejsce gromadzenia się młodzieży), teren za szkołą, boisko.
Jako rejestrator postanowiliśmy wykorzystać komputer PC wraz z dedykowaną kartą. Takie rozwiązanie jest łatwe w obsłudze, łatwe w serwisie i łatwe do rozbudowy.

Rozwój: Już w pierwszym etapie budowy systemu założono, że system będzie się składał z 16 kamer, czyli z maksymalnej ilości jaką można zainstalować w tej konfiguracji. Dalszy rozwój wymaga postawienia następnego rejestratora.

Korzyści: Po zainstalowaniu systemu, znacznie zmalały incydenty związane z demolowaniem mienia szkoły wewnątrz i na zewnątrz budynku. Znacznie łatwiej jest teraz nadzorować uczniów w czasie przerw i po lekcjach, gdy przebywają na terenie szkoły.