E-monitoring

e-mail:
www:
Data wydruku: 2020-02-23 13:52:14

Dla kogo

Wersja elektroniczna oparta na usługach w chmurze pozwala na łatwy dostęp do raportów i informacji dotyczących personelu w firmie. 

Dostępne z każdego miejsca na świecie.