E-monitoring

e-mail:
www:
Data wydruku: 2018-07-20 14:46:25

Szkoły i Przedszkola

Monitoring i kontrola dostępu są podstawowymi narzędziami zapewnienie bezpieczeństwa uczniom przebywającym na terenie szkoły.
Realizacja tego celu to monitorowanie newralgicznych miejsc, takich jak: wejścia do budynku, korytarzy, szatni.
Przestępstwa, na które narażeni są przebywający na terenie szkoły, to: różnego rodzaju kradzieże odzieży lub innych rzeczy osobistych, wymuszenia i zastraszenia szczególnie młodszych uczniów przez ich starszych kolegów. Coraz częściej dochodzi do groźnych pobić i przestępstw związanych z rozprowadzaniem środków odurzających. 
Dla przedszkoli proponujemy ponadto system rozliczania pobytu dziecka w przedszkolu "eDziecko"