eDziecko – jak działa?

eDziecko – jak działa?

Konfiguracja systemu

Część opcji konfiguracyjnych w systemie przeprowadzona jest przez dostawcę systemu, a część opcji dostępna jest dla dyrektorów i księgowości placówki.

Konfiguracja systemu przez placówkę.

Ustawienia systemu dostępne dla obsługi placówki mogą być inne dla każdego miesiąca. Konfiguracje są dostępne w menu Konfiguracja i mogą być zmieniane dla bieżącego i aktualnego miesiąca.
Parametry możliwe do zmiany to:

 • stawka żywieniowa,
 • godziny otwarcia placówki oraz godziny darmowej opieki,
 • tolerancja czasu i czas rozdzielający, dzięki którym system rozpoznaje wejścia i wyjścia,
 • koszt nadgodzin poza godzinami darmowej opieki,
 • zaokrąglanie czasu nadgodzin,
 • kwoty zaliczek (widoczne, jeśli placówka stosuje zaliczki)
 • moduł jadłospisu
 • przypisanie stawki do posiłku

Pomoc

W menu głównym mamy do dyspozycji zakładkę POMOC. Jest to opis funkcji jakie mamy do dyspozycji w aplikacji.

W zakładkach: Przyciski, Wyszukiwarka, Nieobecności, Raporty i zdarzenia, Grupy i osoby, Księgowość, Konfiguracja mamy opisane podstawowe funkcje i sposób poruszania po aplikacji.

Raport – rozliczenie z rodzicami

Zawiera podstawowe informacje dotyczące kosztów związanych z opieką i żywieniem. Domyślnie wyświetlany jest bieżący miesiąc. Po kliknięciu na datę możemy wybrać inny.

Raport zawiera:

 1. Imię i nazwisko dziecka
 2. Okres rozliczeniowy
 3. Kwotę do zapłaty za opiekę
 4. Informacje o niedopłacie lub nadpłacie za opiekę w bieżącym miesiącu
 5. Informacje o niedopłacie lub nadpłacie za żywienie z miesiąca poprzedniego
 6. Stawkę dniową za żywienie w bieżącym miesiącu
 7. Zaliczkę na żywienie w bieżącym miesiącu
 8. Naliczoną kwotę za żywienie
 9. Ile pozostało do zapłaty za żywienie
 10. Ile pozostało do zapłaty – całość
 11. Podsumowanie kwoty, jaką przedszkole powinno otrzymać od rodziców.

Raport korzystających z Pomocy Społecznej

System eDziecko przygotowuje raport który zawiera następujące informacje:

Raport miesięczny szczegółowy

Zwiera takie dane jak Grupa, następnie nazwisko i imię wychowanka przedszkola, a dalej informacje dla rodzica takie jak godziny wejść i wyjść, ilość nadgodzin płatnych oraz podsumowanie kosztu za opiekę i za żywienie. Jeżeli godzina wejścia lub wyjścia jest czerwona  oznacza to brak przyłożenia karty. Ten raport może być  przeznaczony dla rodziców. Raport zawiera informacje – po jednym wierszu dla każdego dnia okresu za jaki jest sporządzamy (najczęściej jeden miesiąc):

 1. datę – jakiego dnia miesiąca dotyczy dany wiersz, np: 2011-06-16.
 2. czas przyprowadzenia dziecka, np: 06:36:50.
 3. czas wybrania dziecka, np: 14:07:59.
 4. Sumaryczny czas płatny (Nadgodziny), np: 01:44:52
 5. koszt opieki za dany dzień (gdy sumaryczny czas płatny > 0)
 6. Koszt żywienia