eDziecko – Stołówka

eDziecko – Stołówka

Czym jest nasz system?

Elektroniczny System Rozliczania Kosztów Żywienia Dzieci w Szkole

Aplikacja eDziecko-Stołówka została zaprojektowana z myślą o pracownikach rozliczających wydawanie posiłków w szkołach. Wspiera działania intendentów, księgowych i dyrektorów.  

Aplikacja bazuje na kalendarzu i zgłaszanych nieobecnościach. Pozwala to na planowanie ilości wydawanych posiłków i ich sprawne rozliczanie. Każdy rodzic otrzymuje informacje o kwocie do zapłaty.

Dostarcza mechanizmy zapewniające sprawny obieg informacji, zarządzanie nimi i ich archiwizację.

Naszym priorytetem jest sprawnie działający, bezpieczny system z zachowaniem zasad RODO.

Rodzice mogą w łatwy sposób zgłosić nieobecność dziecka w danym dniu. Można do tego celu wykorzystać komputer lub urządzenie mobilne (smatfon, tablet), a nieobecność można zgłosić na wszystkie dni dostępne w kalendarzu.

Zalety

 • Rodzice sami zgłaszają nieobecności dzieci korzystając zdalnie z aplikacji dostępnej i zarządzanej przez internet;
 • Pracownik szkoły może przeglądać i korygować listę zgłoszonych nieobecności.
 • Księgowa na podstawie obecności automatycznie otrzymuje rozliczenie, w którym naliczane są koszty żywienia.
 • Wdrożenie płatności on-line powoduje, że wpłaty są automatycznie księgowane w systemie, a księgowość szkoły od razu widzi je w rozliczeniu.
 • Szkoła publikuje on-line kwoty do zapłaty, dzięki czemu unika problematycznego w kontekście RODO wywieszania papierowych list z kwotami do zapłaty lub poświęcania czasu pracowników na indywidualne powiadamianie każdego rodzica o tej kwocie,
 • Rodzic, po zalogowaniu się, widzi jasne komunikaty dotyczące kwoty do zapłaty i możliwości jej opłacenia on-line.
 • Licencja nie jest w żaden sposób ograniczona do konkretnego komputera i liczby stanowisk. Wystarczy dostęp do internetu.
 • Ilość użytkowników nie jest ograniczona
 • Szkoła nie musi zatrudniać informatyka, żeby móc korzystać z systemu. W ramach licencji nasza firma zapewnia wsparcie informatyczne, dzięki któremu bez dodatkowych opłat dbamy o jego sprawne działanie.
 • Zapewniamy bezpieczeństwo danych poprzez ich regularne archiwizowanie i ochronę przed wirusami.
 • Szkoła zawsze ma dostęp do najnowszej wersji systemu eDziecko, o którego aktualizację dba nasza firma.
 • Dostęp do systemu jest szyfrowany, co gwarantuje, że nikt niepowołany nie zobaczy danych w nim zgromadzonych.
 • System eDziecko STOŁÓWKA spełnia wymagania RODO, w tym m.in. odpowiednie szyfrowanie haseł, rejestrowanie zmian w danych osobowych, ze wskazaniem na osobę, która tego dokonała i dokładny czas ich modyfikacji.

Mając uprawnienia dyrektora masz dostęp również do raportów statystycznych.

Zasada działania systemu

Przed rozpoczęciem pracy należy przeprowadzić prostą konfigurację:

 1. Pracownik szkoły zaznacza w kalendarzu dni żywienia na stołówce.
 2. Wpisuje kwotę opłaty za żywienie, którą system będzie automatycznie przepisywał z miesiąca na miesiąc.
 3. Wprowadza zniżki dla tych dzieci dla których zostały one przyznane.
 4. Rodzice/opiekunowie sami zgłaszają nieobecność dziecka zdalnie w udostępnionym im kalendarzu.

Jeśli w szkole niektóre dzieci nie jedzą wszystkich posiłków, to na podstawie obecności system pokazuje informację, ile i jakich posiłków należy przygotować na dany dzień.

System eDziecko-STOŁÓWKA może być używany również w przypadku, gdy posiłki dostarcza firma cateringowa, którą należy poinformować o ilości zamawianych posiłków. Firma cateringowa może również mieć dostęp do systemu i sama prowadzić rozliczenia z rodzicami.

Wydawanie posiłków na stołówce

System eDziecko-STOŁÓWKA może zostać rozbudowany o moduł wydawania posiłków na stołówce. W takiej wersji systemu dzieci na stołówce zbliżają kartę do czytnika, a pracownik wydający posiłki widzi na tablecie czytelną informację, czy posiłek może zostać wydany. System informuje również o nie opłaconych posiłkach i sytuacjach, w których uczeń podszedł kolejny raz po ten sam posiłek. Pracownik szkoły widzi wydane posiłki wraz z uwagami (np. o płatnościach) zaraz po zarejestrowaniu wydania posiłku na stołówce.

Funkcjonalność naszej aplikacji opiera się na jakości dostępnych raportów. W dowolnej chwili możesz przeglądać szczegółowe raporty.

Wszystkie korzyści w pigułce

PROSTY:

 • Nie wymaga instalowania na komputerze, ponieważ do jego obsługi wystarczy dowolna przeglądarka internetowa.
 • Licencja nie jest w żaden sposób ograniczona do konkretnego komputera, czy pracownika. Jeśli zajdzie taka potrzeba, pracownik może obsługiwać system zdalnie ze swojego domu.
 • Licencja nie ma ograniczeń na liczbę pracowników obsługujących system.
 • Szkoła zawsze ma dostęp do najnowszej wersji systemu eDziecko, o którego aktualizację dba nasza firma.
 • Szkoła nie musi zatrudniać informatyka, żeby móc korzystać z systemu. W ramach licencji nasza firma zapewnia wsparcie informatyczne, dzięki któremu bez dodatkowych opłat dbamy o jego sprawne działanie.

BEZPIECZNY:

 • Naszym priorytetem jest zapewnienie ciągłości pracy systemu, dlatego wszystkim naszym klientom w przypadku awarii zapewniamy sprzęt zastępczy aż do czasu rozwiązania problemu. Sprzęt zastępczy zapewniamy również, gdy awarię będzie miało urządzenie po gwarancji.
 • Zapewniamy bezpieczeństwo danych poprzez ich regularne archiwizowanie i ochronę przed wirusami.
 • Dostęp do systemu jest szyfrowany, co gwarantuje, że nikt niepowołany nie zobaczy danych w nim zgromadzonych.
 • System eDziecko – STOŁÓWKA spełnia wymagania RODO, w tym m.in. odpowiednie szyfrowanie haseł, rejestrowanie zmian w danych osobowych, ze wskazaniem na osobę, która tego dokonała i dokładny czas ich modyfikacji. System umożliwia również użytkownikowi prawo do bycia zapomnianym np. po czasie , gdy szkoła nie będzie już potrzebowało danych osobowych dziecka i opiekuna.
 • Zapewniamy ciągłość pracy urządzeń (nawet po gwarancji).

OPARTY NA PRZEGLĄDARCE:

 • Obsługa poprzez przeglądarkę z tabletu, smarfona lub komputera;
 • Automatycznie dopasowany do okna przeglądarki;
 • Zawsze aktualny – nie wymaga aktualizacji oprogramowania klienta;

INNE KORZYŚCI:

 • Rejestracja zdarzeń/wydanych posiłków możliwa jest za pomocą dedykowanych czytników i kart zbliżeniowych, a w przypadku gdy dziecko zapomni zabrać kartę, rejestracje wydanego posiłku można dodać za pośrednictwem dedykowanej aplikacji na tablecie.
 • Każdemu dziecku można przypisać dowolną ilość kart zbliżeniowych.
 • System posiada również możliwość powiadamiania rodziców o ważnych sprawach za pomocą tablicy informacyjnej oraz wyświetlania im jadłospisu.