Wydruk eLegitymacji

Wydruk eLegitymacji

W naszym systemie eDziecko realizujemy również wydruk eLegitymacji na blankiecie MEiN-I/1 w cenie 13,00 zł brutto (hologram wliczony w cenę) + koszty wysyłki.

eLegitymacja na kartach w standardzie Mifare 13.56MHz 1k

Wygoda. Zbieranie danych i zdjęć do eLegitymacji jest realizowane na platformie eDziecko, do której każdy zainteresowany otrzyma login i hasło.

Bezpieczeństwo. Masz pewność, że przechowywane dane są zgodne z wymogami RODO.

Funkcjonalność. eLegitymacja to nie tylko trwalszy odpowiednik papierowej legitymacji szkolnej, lecz także dokument, który może mieć szereg dodatkowych zastosowań (np. bilet komunikacji miejskiej, kontrola dostępu do stołówki, karta biblioteczna itp.).

Szkoła przygotowuje dane do zamówienia eLegitymacji w panelu eDziecko.

  1. Upoważniony pracownik szkoły dodaje uczniów wraz z niezbędnymi danymi wymaganymi na eLegitymacji.
  2. Zdjęcia do systemu może wgrać:
    1. pracownik szkoły, pozyskując je wcześniej od ucznia/rodzica/opiekuna.
    2. lub samodzielnie uczeń/rodzic/opiekun – w tym przypadku pracownik szkoły będzie musiał zatwierdzić wgrane zdjęcie.
  3. Przed wysłaniem zamówienia pracownik weryfikuje poprawność danych.
  4. Wysłane zamówienie jest od razu widoczne dla pracownika firmy Dipol Polska, który obsługuje proces realizacji druku eLegitymacji.
  5. Szkoła widzi stan realizacji: w produkcji, wysłane, itp.

Pracownikom szkoły oraz uczniom/rodzicom/opiekunom zostanie udostępniony panel do zarządzania zdjęciami z łatwym w obsłudze edytorem zdjęć pozwalającym np. na obrócenie zdjęcia czy wycięcie go w wymaganym formacie. W panelu tym znajdzie się również podpowiedź wskazującą, jakie zdjęcia są poprawne. 

Ponieważ to pracownik szkoły odpowiada za poprawność zdjęć, będzie musiał zaakceptować wgrane zdjęcia.

Drukowane będą tylko eLegitymacje ze zdjęciami zaakceptowanymi przez pracownika szkoły.

Ze względu na brak konkretnych wytycznych odnośnie zdjęć do legitymacji szkolnych (przepisy tego dokładnie nie precyzują), stosowane są wytyczne odnośnie innych dokumentów państwowych, bazując na informacjach opublikowanych na stronie gov.pl.

Żródło:
https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu