RCP

RCP

Rejestracja Czasu Pracy

Wdrożenie systemu do automatycznej rejestracji czasu pracy usprawnia funkcjonowanie przedsiębiorstwa/instytucji ma za zadanie optymalizację kosztów w obszarze zarządzania personelem poprzez:

  • Automatyczne i precyzyjne rozliczanie nawet skomplikowanych systemów organizacji pracy: praca zmianową, praca w weekendy, nadgodziny itp.
  • Poprawa dyscypliny pracy.
  • Automatyczna rejestracja wejść do pracy, wyjść z pracy, wyjść służbowych i prywatnych.
  • Uproszczone procedury tworzenia listy płac i ich naliczanie dzięki opcjom exportu danych do większości programów kadrowo-płacowych.
  • Monitorowanie obecności gości.
  • Stała kontrola dzięki systemowi raportów np. raport pracowników spóźnionych, raport pracowników nieobecnych, karty pracy itp.
Oferta dla zakładów przemysłowych