Odnawialne Źródła Energii

Odnawialne Źródła Energii

KLASTER INICJATYWY ŚRODOWISKOWO ENERGETYCZNEJ (KISE)

DIPOL POLSKA jest współinicjatorem i liderem KLASTRA INICJATYWY ŚRODOWISKOWO ENERGETYCZNEJ
W roku 2015 zostało zawarte porozumienie w formie KLASTRA – modelu otwartego konsorcjum bez odrębnej osobowości prawnej.

Uczestnicy Klastra mogą realizować wspólne projekty w ramach konsorcjów celowych. Zawarcie umowy konsorcjum wymaga formy pisemnej, jeśli wykonanie umowy wymaga ustanowienia budżetu lub istnieje taki urzędowy obowiązek.
W ramach KLASTRA uczestniczą firmy mające kompetencje do przygotowania i realizacji projektów związanych z efektywnością energetyczną oraz odnawialnymi źródłami energii.

Przykładowe realizacje:

Dla ANMAR Rzeszów Sp. z o.o. 2015 25 marca opracowano koncepcje rozszerzenia gamy usług, dla zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa i docelowego wykreowania niszy rynkowej, w której Spółka ANMAR uzyskałaby pozycje lidera. Jednym z rozważanych kierunków rozwoju był sektor pojazdów elektrycznych (w tym hybrydowych) a nawet szerzej – alternatywne do paliw płynnych źródła napędu. Pośrednim celem projektu było wykreowanie organizacji, która zapewni inwestorom realizacje ich celów inwestycyjnych, pozwalając jednocześnie na spożytkowanie posiadanych kompetencji.

Dla MUSI LUBLIN SP. Z O.O. 2015 24 lipca opracowano koncepcję projektu dotyczącego oprzyrządowania i oprogramowania do zindywidualizowanej produkcji gorsetów ortopedycznych Kluczowym wyzwaniem było zidentyfikowanie innowacyjnych urządzeń produkcyjnych i ich udoskonalenie oraz indywidualna konfiguracja do współpracy z dedykowanym oprogramowaniem pozwalającym na cyfrowe trójwymiarowe modelowanie kształtów oraz sterowanie procesem produkcji. Opracowano unikalny model biznesowy oraz wytypowano szereg potencjalnych źródeł finansowania.

Dla OLIMP Lublin sierpień 2015, opracowano projekt techniczny Instalacji PV na zadaszonym korcie z dedykowaną innowacyjną konstrukcję zadaszenia. Cechy rozwiązania: moc szczytowa 27 kW, instalacja wyspowa „off-grid”, bufor energetyczny, fotowoltaiczne panele przezierne.

EKO HYBRES SP. Z O.O. maj 2016r. Dla innowacyjnego i modelowego zakładu utylizacji odpadów niebezpiecznych opracowano model przedsięwzięcia obejmującego kolejno: zapewnienie materiałów do przerobu w technologii plazmowej, dystrybucji substancji uzyskanych w wyniku przerobu, dystrybucji instalacji wykorzystujących opatentowane technologie oraz zapewnienie finansowania działalności.

EKO HYBRES SP. Z O.O. maj 2016r. Dla innowacyjnego i modelowego zakładu utylizacji odpadów niebezpiecznych opracowano model przedsięwzięcia obejmującego kolejno: zapewnienie materiałów do przerobu w technologii plazmowej, dystrybucji substancji uzyskanych w wyniku przerobu, dystrybucji instalacji wykorzystujących opatentowane technologie oraz zapewnienie finansowania działalności.

PEX-POOL PLUS sierpień 2016. Nawiązano współpracę, po czym wspólnie wzięto udział w międzynarodowych targach – Kielce 7 września 2016. Konsultacje przysłużyły się opracowaniu innowacyjnej koncepcji mobilnego modułu utylizacji osadów ściekowych. Koncepcja ta uzyskała akceptację dla przeprowadzenia pilotażu w przedsiębiorstwie Wodociągów w Bolesławcu.

Urząd Miasta Tarnopola – Prezydent i Rada Miasta listopad 2016. Uzyskano zlecenie na opracowanie koncepcji projektu mobilnego monitorowania niebezpieczeństw i centrum reagowania kryzysowego. Do projektu pozyskano Partnera Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego (RARR). Przygotowano wniosek aplikacyjny, który został zakwalifikowany i oczekuje na ocenę końcową. Do tego projektu zaproszono również Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN. Po pozytywnym przyjęciu zaproszenia, koncepcje IITIS zostały włączone do projektu.

WSPÓLPRACA INSTYTUCJONALNA
Zarówno RARR jak i IITiS są zainteresowane kontynuowaniem współpracy z członkami Klastra w kolejnych wspólnych przedsięwzięciach. Do grona partnerów z sektora naukowego zaliczyć można Politechnikę Rzeszowską, gdzie już w maju 2015r. zawarto umowę o współpracy (z Katedrą Silników Spalinowych i Transportu). Ponadto do tego grona należy pośrednio Politechnika Śląska, z którą od lat współpracuje Royal Star Sp. z o.o.

Aktualnie prowadzone są prace nad serią projektów z dziedziny alternatywnych napędów i energetyki, w szerszym kontekście środowiskowym. Projektodawcami będą członkowie KISE.