Samorządy

Samorządy

Jako lider Konsorcjum Inicjatywy Środowiskowo-Energetycznej (KISE) , przygotowalismy koncepcję zintegrowanego podejścia projektowego do instalacji energetycznych i środowiskowych w obiektach użyteczności publicznej. 

Założyciele Konsorcjum -partnerzy projektu posiadają wieloletnie, osobiste i podmiotowe udokumentowane doświadczenie w dziedzinie energetyki, ochrony środowiska, monitoringu i ochrony przeciwpożarowej. 

Szpitale

Organizacja pracy szpitala stwarza olbrzymie możliwości wykorzystania elektronicznych systemów identyfikacji osób czy przedmiotów.
W rachubę wchodzą sytemy Rejestracji Czasu Pracy, Kontroli Dostepu do obiektów, zarządzanie ruchem pojazdów na terenie instytucji itp.