65 000 zł kary RODO

65 000 zł kary RODO

65 000 zł kary RODO za niezabezpieczoną papierową listę uczestników śniadania…

Tym razem akcja dzieje się w Rumunii. Tamtejszy RODO nadzór właśnie ogłosił karędla prawdopodobnie jednego z hoteli.

Jaka była przewina ukaranego? Niezabezpieczenie w odpowiedni sposób papierowej listy osób, które zapłaciły za śniadanie. Lista ta została w sposób nieautoryzowany sfotografowana i umieszczona w Internecie