Co pojawi się w ustawie o OZE, a czego zabraknie?

Co pojawi się w ustawie o OZE, a czego zabraknie?

Przyjęta w piątek przez Sejm nowelizacja ustawy o OZE ma umożliwić przeprowadzenie tegorocznych aukcji i daje nowe impulsy do rozwoju energetyki prosumenckiej. Na tym jednak potrzeby krajowej energetyki odnawialnej się nie kończą – zarówno tej dużej, jak i małej, której rząd obiecał wcześniej więcej zmian.

Przyjęta w piątek przez zdecydowaną większość posłów nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii (przeciw zagłosował tylko jeden poseł) ma umożliwić Urzędowi Regulacji Energetyki przeprowadzenie tegorocznych aukcji.

W ustawie o OZE pojawią się ponadto zapisy istotne dla segmentu najmniejszych instalacji OZE. Zakładają one m.in. objęcie przedsiębiorców posiadających mikroinstalacje definicją prosumenta, co ma im umożliwić wejście do systemu opustów.

Jednocześnie dla przedsiębiorców posiadających mikroinstalacje ma zostać utrzymana możliwość, alternatywnie do opustów, sprzedaży energii sprzedawcy zobowiązanemu, która zostanie rozszerzona o opcję sprzedaży energii innemu sprzedawcy.

W takim przypadku, podobnie jak w przypadku opustów, wprowadzono również unormowania zakładające obowiązek zawarcia odpowiednich umów między operatorami systemów dystrybucyjnych i wybranym przez wytwórcę sprzedawcą energii, co ma umożliwić dokonywanie zakupu nadwyżek energii elektrycznej.

W takim przypadku, podobnie jak w przypadku opustów, wprowadzono również unormowania zakładające obowiązek zawarcia odpowiednich umów między operatorami systemów dystrybucyjnych i wybranym przez wytwórcę sprzedawcą energii, co ma umożliwić dokonywanie zakupu nadwyżek energii elektrycznej.

Spółdzielnie w nowej odsłonie

W przyjętej w piątek nowelizacji pojawiła się też nowa koncepcja spółdzielni energetycznych. Funkcjonujący w jej ramach producenci energii odnawialnej za wprowadzenie nadwyżek do sieci będą mogli utrzymać tzw. opust – stosowany od połowy 2016 r. w przypadku prosumentów – ale z niższym współczynnikiem 1:0,6.

Spółdzielnie będą mogły funkcjonować na obszarze gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej, a liczba członków nie będzie mogła przekroczyć tysiąca. Wszyscy wytwórcy i odbiorcy w ramach spółdzielni w zakresie bilansowania handlowego zostaną uznani za odbiorców.